Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Робота з обдарованими дітьми

 

Критерії виявлення

обдарованих дітей

 

  

 

 

Особливості обдарованих дітей.

     Обдарована дитина - рідкісне явище. Але такі діти є, і вони заявляють про себе вже у дошкільному віці. Раннім проявом обдарованості є швидке оволодіння малюком мовою і великий обсяг словарного запасу. Вражає надзвичайна і невгамовна пізнавальна активність обдарованих дітей, дослідницький інтерес, постійна вимога до дорослих давати їм відповіді на чисельні чому?, для чого?, як?, здатність простежувати причинно-наслідкові зв’язки, відмінна пам’ять, потяг до самостійності і творчості, підвищена концентрація уваги. Цікаво, що вже в 3 роки такі діти можуть одночасно стежити за двома або декількома об’єктами. В 3-4 роки вони вже читають, рахують, багато чим захоплюються, цікавляться географічними картами тощо. Така підвищена розумова активність дитини не повинна залишатися поза увагою дорослих..

Обдаровані діти зустрічаються у всіх верствах населення незалежно від соціального статусу батьків. Якщо сімейні умови досить сприятливі й родина робить усе можливе для всебічного розвитку дитини, її обдарованість може бути виявлена досить рано і навіть розвинена. Якщо раніше вважали, що обдаровані діти фізично слабші, що вони надзвичайно серйозні  й недуже цікавляться спілкуванням або спортом, то дослідження останніх років доводять, що такі діти мають значні переваги над своїми ровесниками у різних галузях знань. Вони раніше починають ходити і говорити, вирізняються серед ровесників кращим фізичним розвитком, досить комунікабельні, мають різноманітні інтереси, яскраві уподобання, високу пізнавальну активність, зосереджені на пізнанні. Вони і навчаються інакше, ніж звичайні діти: швидше і легше сприймають нову інформацію, ставлять багато запитань і більше запам’ятовують із того, що вивчили. Багато хто із них самі навчаються читати, легко самі засвоюють нові відомості, швидко помічають взаємозв’язки між окремими явищами і роблять висновки.

Обдаровані діти здібні до абстрактного мислення і мають виключну здатність виносити свої самостійні судження, вони надзвичайно кмітливі, а їх інтереси виходять далеко за межі того, що цікавить їх ровесників. Найчастіше вони тяжіють до спілкування з батьками або з більш інтелектуально розвинутими ровесниками чи зі старшими за віком дітьми.

 

Отже, характерними особливостями обдарованих дітей є висока пізнавальна активність і розвинутий інтелект, що виходить за межі вікових особливостей; багата фантазія, творчість, винахідливість, емоційна безпосередність, розвинуте почуття гумору, гостра реакція на несправедливість; їм властивий високий енергетичний рівень, чітка моторна координація, фізична стабільність.

Робота з обдарованими дітьми

 

     Реформи, що відбуваються у системі освіти, визначають з - поміж важливих напрямків спрямованість на гуманістично - особистісно орієнтовані й розвивальні освітні технології, які зумовлюють зміни у ставленні до дітей дошкільного віку з неординарними здібностями. В дошкільному закладі створено освітні умови, основною метою яких є виявлення, навчання та розвиток обдарованих і здібних дітей. Для ефективного функціонування активізуючого й розвивального комплексу дошкільного закладу інтегрована робота вихователів та фахівців, як психолог, музичний керівник, логопед, інструктор з фізкультури, що значно розширює освітню сферу дошкільників та їх креативний потенціал. Діяльність педагогів дошкільного закладу спрямована перш за все на максимальний прояв природних здібностей дітей з попереднім вивченням їх, на творчий розвиток і становлення особистості кожної дитини з урахуванням її бажань, інтересів і здібностей при збереженні права кожного на свій власний унікальний шлях розвитку. З педагогічним колективом постійно проводиться методичне навчання з проблеми розвитку здібностей і виявлення обдарованих дітей. На консультаціях, семінарах, семінарах - практикумах вивчались питання про розвиток творчості дітей дошкільного віку,  художнє сприйняття дітей, та інші питання. В дошкільному закладі  постійно ведеться пошук обдарованих дітей та збираються відповідний банк даних. На сьогоднішній день кількість обдарованих дітей в дошкільному закладі 11 чоловік. Це діти з різних вікових груп та різними здібностями. Нахили виявлення обдарованості дітей в ДНЗ проводяться за допомогою алгоритму психодіагностичного обстеження:

      -       спостереження;

-       анкетування дорослих - батьків, вихователів;

-       використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей у сфері наочно - образного, логічного мислення та уяви під час індивідуального обстеження;

-       використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку розумових здібностей;

Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеціальних і загальних здібностей педагогами нашого закладу були створені гуртки за допомогою яких діти отримали можливість більш ефективніше розкривати свій творчий потенціал. Це гуртки: з екологічного виховання  „Віконечко в природу"(Шилова О.А.),  з патріотичного виховання „Україна – моя країна" (Муха Н.В.), гурток з хореографії „Маленькі танцівники" (Шумська Н.М.), театралізований гурток  «Казка на долонці» (Дегтярьова Т.О.). Крім цього проводиться  індивідуальна робота з обдарованими дітьми,  де використовуються різні вправи та завдання для індивідуальних вподобань дітей. Всю роботу з обдарованими дітьми практичний психолог Абрамович Ю.О., методист  Артеменко О.Б. розподілили за такими етапами:

-       діагностика та розподіл дітей за видами здібностей;

-       творча реалізація авторських програм і планів з їх подальшою корекцією;

-       підбір і адаптація педагогічних технологій методів і прийомів розвитку творчого потенціалу здібних дітей;

-       аналіз і узагальнення результатів роботи.

Багато дітей нашого закладу виявляють високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. Вихователі та психолог нашого закладу не тільки виявляють таку полі обдарованість, а й удосконалюють і розвивають її. Психорозвивальна робота психолога  Абрамович Ю.О. проводиться з обдарованими дітьми за такими напрямками:

-       розвиток інтелектуальних здібностей;

-       формування адекватного само сприймання;

-       допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;

-       засвоєння   конструктивних  форм   спілкування  з   однолітками  й дорослими;

-       допомога   батькам,   вихователям,   дітям   правильно   організувати навчальну діяльність.

Значну роль у процесі розвитку і навчання обдарованих дітей відіграють батьки. Тому важливо, щоб батьки стимулювали та активно впливали на хід розвитку , навчання і виховання обдарованих дітей. Для цього в дошкільному закладі проводяться такі форми роботи з батьками:

-       індивідуальні консультації психолога та вихователів;

-       „круглі столи", тренінги, лекції;

-       забезпечення батьків методичною літературою;

-       анкетування;

-       творчі виставки дітей.

   Кожна обдарована дитина своєрідна та унікальна. Тому не існує універсальних методів, що виявляють будь - яку обдарованість дитини. Висновки про обдарованість дитини можна робити тільки на підставі великої кількості здобутих результатів. При чому такі висновки не можуть бути остаточними.

 

     В роботі з обдарованими дітьми широко використовуємо різні розвивальні ігри, головоломки, ребуси, кросворди для розв'язання яких дитині потрібна глибока концентрація уваги на завданні, засвоєння утримання великої кількості інформації.  При цьому дитина виявляє незалежність і оригінальність думки, демонструє абстрактне мислення.

 

Ребуси і кросворди

  

 

Цікаві ігри з літерами

 

 

 

 

Ігри-головоломки