Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

ПРОЗОРІСТЬ І ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДу

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ МОЖНА ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:

·      ·       СТАТУТ ЗАКЛАДУ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/statut-zakladu.html

·       ЛІЦЕНЗІЇ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/litsenziyi-na-vprovadzhen.html

·       СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/struktura-ta-organi-uprav.html

·       КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/kadrovii-sklad-pedagogiv-.html

·       ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/osvitni-programi.html

·       ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ

https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/zakriplena-teritoriya-obs.html

·       ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/litsenzovanii-obsyag-ta-f.html

·       МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/mova-osvitnogo-protsesu.html

·       НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/nayavnist-vakantnikh-posa.html

·       МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/materialno-tekhnichne-zab.html

·       РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/rezultati-monitoringu-yak.html

·       РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/richnii-zvit-diyalnosti-z.html

·       ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/pravila-priiomu-v-dnz.html

·       УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/umovi-dostupnosti-zakladu.html

·       ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ОПЛАТИ

https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/dodatkovi-platni-poslugi.html

·       КОШТОРИС ЗАКЛАДУ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/koshtoris-2020-rik.html

·       ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ОТРИМАНИХ КОШТІВ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/finansuvannya-zakladu.html

·       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, ОТРИМАНИХ ЯК БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЇХ ВАРТОСТІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/storinka-batkivskogo-komi.html

·       ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ОТРИМАНІ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/informatsiya-pro-koshti-o.html

·       ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/pravila-povedinki-zdobuva.html

·       ПЛАН ЗАХОДІВ,  СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ  (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/plan-zakhodiv-spryamovani.html

·       ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/poryadok-podannya-ta-rozg.html

·       ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) https://kindergarten29.klasna.com/uk/site/poryadok-reaguvannya-na-d.html