Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Річний звіт діяльності закладу

Звіт

директора    спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок)29 «Червона  шапочка»

  міської ради  м.Кропивницький

 

Катеринич Юлії Анатоліївни

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

      Відповідно до  наказу управління освіти міської ради  м.Кропивницький №219 від 15.05 2019 року «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2018-2019 навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Катеринич Ю.А.,  директор спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка)   № 29,  освіта  вища педагогічна, педагогічний стаж 42 роки, з них на посаді директора  дошкільного закладу 13 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018-2019навчальний рік.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти .

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільної освіти.

 

 

Загальна характеристика

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29  функціонує  з грудня 1962 року.

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29    МР м .Кропивницький  згідно статуту закладу розрахований  для дітей віком від двох до семи  років з порушеннями зору.

    Потужність закладу 121 дитина , відвідує дитячий  садок 186 дітей .

    Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада  МР.м.Кропивницького.. За дорученням засновника, управління освіти  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та корекційно- відновлювальна робота з дітьми .

    Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

{C}-          та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я  дитини;

{C}-         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;

{C}-         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

{C}-          виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

{C}-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.                                                                                                                                                                                                                     

Групи комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу.

     Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов’язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  директор  (а ще є  копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка про стан здоров’я з висновками лікаря про епідеміологічне оточення, висновок  інклюзивно-ресурсного  центру , заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу, згода на обробку персональних даних, та для пільгових категорій, документи, які підтверджують право на пільгу).

     Проектна потужність закладу  розрахована на 121 дитину, в  7  групах: одна група раннього віку, для дітей від 2 до 3 років, дві групи для дітей молодшого віку,2  групи для дітей середнього дошкільного віку, дві групи для дітей старшого дошкільного віку, виховується 182 дітей   Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 132 дитини.

      У 2019 році з двох старших груп  випущено в школу - 42 дитини .  Прийом документів на комплектацію ясельної та молодшої групи на 2019- 2020 н.р. продовжується до 31 серпня 2019 року

     У закладі  для занять дітей створені сприятливі умови для навчання та виховання дітей, а саме по сучасному, у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти обладнані спеціальні приміщення: групові кімнати, музично - спортивна зала; методичний кабінет ; логопедичний кабінет, кабінет дефектолога, кабінет  практичного психолога, медичний кабінет,  лікувальний  кабінет, 7 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи; спортивний майданчик; зелені зони.

 

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи  закладу  10,5 годин: з 7.00 до 19.00, з однією  черговою  групою.

 

( з 7.00 до  та з 17.30 до 19.00 години).

 

В ДНЗ визначені години прийому громадян адміністрацією та відповідальними особами в понеділок , четвер з 10.00 до 12.00 години.

 

Кадрове забезпечення

 

    В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

     На початок 2018-2019 навчального року колектив налічував 52 особи. За штатним розкладом 52, 165 штатних одиниць. На протязі року відбувались кадрові зміни медичного персоналу, звільнилась помічник вихователя у зв’язку зі зміною місця роботи. Вакантні місця є на посаду діловода,  вихователя .

      Педагогічний процес у ДНЗ № 29 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

     Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників :  обслуговуючого персоналу 25  та 23 педагоги серед яких: 

· вищу кваліфікаційну категорію мають 2 педагоги

· першу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів

 другу кваліфікаційну категорію-  3 педагоги

 · кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 3 педагоги

 

Вища освіта-19

 

Середня-спеціальна-4

 

Не за фахом-6

 

· педагогічне звання «вихователь методист» -  2 педагоги

 

«Старший вихователь» -1 вихователь- методист Артеменко О.Б.

 

       Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2018-2019 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

 

     Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» вчителю дефектологу Клюконос Ларисі Василівні

    Підтверджена  відповідність займаній посаді   Дудники Людмилі Миколаївні, вихователю ДНЗ.

      В закладі працює 25 працівників   обслуговуючого складу:  4 працівники кухні, праля, кастеляна, 9 помічників вихователя,  медична сестра, 3 сторожі, завгосп,  комірник, двірник, 1 робітник по обслуговуванню приміщень.

       Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція стабілізації колективу.   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

       Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

       Першорядним для колективу закладу є питання роботи  за  програмою виховання                                                          навчання  дітей від двох до семи років  «Дитина», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з  дітьми дошкільного віку та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

       Провідними принципами даних програм є:

  · Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;

 

· Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

    Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології.                                                                                                                                                                                 

       Проведено три заняття обласного майстер-клас вихователя Оржаховської Надії Романівни , Романенко Людмили Григорівни , вихователя Костюк Людмили Григорівни практичного психолога Абрамович Юлії Олександрівни, вчителя- дефектолога Клюконос Лариси Василівни, вчителя- логопеда Огир Світлани Валентинівни.

Слухачами відмічений високий рівень роботи музичного керівника .

        

     Робота всього педагогічного колективу була спрямована на розвиток творчих здібностей .

    Завдання педколективу на 2018– 2019 навчальний рік успішно виконано.

       Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, основну  роботу сайту, його наповнення, естетичне оформлення, зручність в користуванні  зробила вихователь-методист Артеменко Ольга Борисівна. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

 

Консультації педагогів, які розміщенні на сайті ДНЗ :

 

–       Інструктора з фізичного виховання   ,старшої сестри медичної , вчителя-логопеда, вчителя –дефектолога, музичного керівника ,практичного психолога .

 

      Для виконання річних завдань, впровадження в практику роботи інноваційних     технологій в ДНЗ створена творча група з кваліфікованих педагогів, яка в постійному пошуку нових методик для активізації пізнавальної активності дітей.

До її складу увійшли:

  Оржаховська Н.Р., вихователь ;

  Клюконос Л.В.вчитель –дефектолог;  

  Абрамович Ю.О., практичний психолог;

   Огир С.В. , вчитель-логопед;

   Артеменко О.Б., вихователь – методист, керівник творчої групи .

 

       Вихователі старших груп , відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти з використанням інноваційних та сучасних методів та прийомів в роботі проводили освітній процес .

    Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

       Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. 

      Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження, кваліметричні дослідження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Робота  з наступністю

       Здійснювався зв'язок з  загальноосвітньою школою І ступеню «Мрія» укладений  договірпро  співпрацю, складено план спільної роботи. Практичним психологом Абрамович Ю.О. було проаналізовано стан адаптації першокласників-випускників ДНЗ та складена довідка. За результатами аналізу адаптації першокласників – випускників ДНЗ проведено спільну виробничу нараду. Протягом 2018/20019 навчального року проводились спільні семінари, круглі столи, зстрічі вчителів початкової школи та педагогів закладу для обміну досвідом. Для кращої адаптації дітей старшого дошкільного віку до школи практичний психолог проводила з дітьми розвивальні заняття щодо підвищення рівня готовності «Ми йдемо до школи»(Автор-Марина Мироненко). Були організовані екскурсії дітей старших груп до школи «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…». Діти мали змогу ознайомитися з:

{C}·        приміщення школи;

{C}·        бібліотеки;

{C}·        спортивного майданчика;

    Організувано консультації для батьків майбутніх першокласників, зокрема й онлайн на сайтах ДНЗ «Готуємося до школи»

 

 

Організація роботи з батьками

 

     Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через це батьки є частими гостями в групах. Проведенні   спільні  виставки  і свята , конкурси; стали учасниками акцій : «Зроби свій садок квітучим», «Зроби наш місто чистим ».

    Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 29, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітніх послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Вдячні батькам за   надання благодійної  допомоги  у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі, покращилась  навчальна та ігрова база,   придбали компютер, за кошти  управління освіти придбали пральну машину , праску, пилосмок ,50 дитячих  ковдр..Спільними силами з батьками переклеїли швалери  на коридорі , облаштували підлогу кахлями на харчоблоці  .

                                                                                         

Організація харчування у ДНЗ

 

      Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медичний  персонал  – старша медична сестра, сестра медична  з дієтичного харчування персонал   кухні: кухарі, кухонний працівник,комірник, забезпечують харчування дітей . Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок Держпродпромспоживспілки  порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичним працівникам , комірнику за відповідальне ставлення до виконання своїх  посадових обов’язків.

    В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

   З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №29 за 2018-2019  р. кожні 10 днів,щомісячно щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

    Аналіз виконання норм харчування за 2018-2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось  (у середньому 75%, у порівнянні з минулим роком-65%). 75 % - м’ясо, риба, молоко, сир твердий та кисломолочний, яйця, сметана, цукор, олія.     

 

Аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ №29 за пів року 2019р.

 Хліб-100%

 Крупи -100%

Картопля-100%

Овочі різні 100%

Фрукти-25-30%

Масло вершкове -100%

Цукор 95-100%

Яйця 85-90 %

Сир кисломолочний-95%

М.ясо-67%

Риба -70%

   Враховуючи  вище зазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2019році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей,неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,   щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

     Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на  засіданнях  батьківського  комітету, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

-​ремонт спальної кімнати групи №6

- ремонт роздягальної кімнати групи №5, групи №3

-​чистка каналізації.

Було придбано:

1. Будівельні матеріали на суму – 19818 грн.

2. Господарчі товари  та миючі засоби – 20540 грн.

3. Канцелярські товари – 3352 грн.

4. Посуд  - 4007грн.

5. Медичні засоби – 1746 грн.

6. Дезінфікуючі засоби – 530 грн.

7. Утюг на пральню – 1200 грн.

8. Ваги на харчоблок – 1400 грн.

9. Ноутбук – 890 грн.

10. Меблі в групові кімнати – 6500 грн.

11. Пилосос – 1800 грн.

      Завезений на ігрові майданчики пісок 5 т. Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання.

       Під час місячника по благоустрою території закладу висаджені кущі  квіти. Оновлені клумби кожної групи.

        Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література. Здійснюється оплата за послуги Інтернету, дератизації, заправка картриджу.

     Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

    Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

    Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

    Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.