Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

СТОРІНКА ІНСТРУКТОРА З ФІЗКУЛЬТУРИ

Інструктор з фізкультури Амунічнікова Раїса Вікторівна

Закінчила Київський  інститут фізичної культури за спеціальністю "Фізична культура і спорт"

Стаж роботи: 25 років

 
 

 

 

Рухова активність – основа

здорового способу життя

 

 

Стародавній грецький філософ Аристотель сказав: ,, Ніщо так не руйнує та виснажує організм людини, як тривала фізична бездіяльність. Отже висновок простий – треба повертатись до більш активної рухової діяльності. Численними дослідженнями вчених встановлено безперечних вплив рухів на здоров’я дитини. Активна рухова діяльність сприяє активізації всіх головних функцій організму: дихальної, серцево-судинної, нервової тощо. М’язова діяльність забезпечує обмін речовин в організмі, а розвиток опорно-рухового апарату, поліпшує координацію рухів, формування правильної постави. Кістки малюків міцніють і швидко ростуть у довжину та ширину. Міцнішають зв’язки. Мускулатура тулуба, спини, живота, рук, ніг утворює міцний м’язів корсет, який забезпечує дитині гарну поставу

Різноманітні рухи позитивно впливають на формування та удосконалення всіх органів та систем. Враховуючи те, що органи та фізіологічні системи дошкільнят ще не такі досконалі та морфолого – фізіологічно зрілі, як у дорослих, і мають певні анатомо – фізіологічні особливості, можна стверджувати, що для дитячого організму рухи і рухова діяльність – основа успішного розвитку.

Як вченими, так і практиками доведено, що фізичні вправи є одним із ефективних засобів профілактики захворювань, лікування та відновлення (реабілітації) сил після хвороби. Визначений їх беззаперечний терапевтичний ефект щодо станів та самопочуття людини. Процес стабілізації здоров’я дітей після хвороби поліпшується, якщо вони більше рухаються, а їхня фізкультурна активність упродовж дня є оптимальною за кількісними та якісними показниками. Це явище зумовлюється прискоренням роботи внутрішніх органів та систем завдяки впливу на них фізичних навантажень, масажу внутрішніх органів, якісному кровообігу, насиченню м’язової системи киснем та іншими корисними для організму дитини елементами.

Окрім цього, вченими було доведено, що під час рухів у дітей також активізуються органи відчуттів: зір, нюх, шкіра, слух тощо. Вони ліпше сприймають форму, колір, запахи, повітря, сонце, звуки тощо. І всі ці явища довкілля ще більше активізують органи і системи організму, позитивно впливають на центральну нервову систему, врівноважуючи процеси збудження та гальмування, активізують дихання, м’язи (особливо серцеві).

Якщо під час виконання дітьми рухів вчити їх правильно дихати та проводити з ними дихальні вправи, то у них будуть інтенсивно вентилюватися легені, а це, у свою чергу, забезпечить якісний доступ кисню через кров до тканин у всьому організмі. Частота, глибина вдихів і видихів впливає на всі функції організму, в тому числі і на свідомість. Із цього приводу говорять, що розум – володар почуттів, а дихання – володар розуму.

Таким чином, зазначене вище дозволяє зробити узагальнення:

1.Рухова активність тіла, його про рецепторів і м’язів позитивно впливає на роботу функцій центральної нервової системи.

2. Імпульси, які йдуть від подразнених рецепторів, сигналізують мозкові про виконаний рух. У той самий час нервові клітини підвищують загальну функціональну здатність кори головного мозку, а також процес мислення.

3. Враховуючи вплив рухів на інтелектуальний, фізичний, морально-емоційний розвиток дітей, можливе використання рухів у різних видах, формах і засобах розвитку й виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу.

4. Включення слухового, зорового, дотикового, нюхового аналізаторів під час рухової діяльності сприяє морфолого-фізіологічному формуванню у дітей, зміцнює, формує та відновлює їхнє здоров’я.

 Основою системи фізичного виховання у нашому дошкільному закладі «Червона шапочка» залишається руховий режим як сукупність різних заходів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, що раціонально плануються і послідовно використовуються залежно від віку дітей, місця в режимі дня, сезону тощо.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним використанням традиційних засобів:

-         фізичні вправи (гімнастика , ігри);

-         оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода);

-         гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання, тощо)

Сукупність організаційних форм роботи вихователів нашого садочка, обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять:

-         заняття з фізичної культури;

-         фізкультурно – оздоровчі заходи ( ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, загартувальні процедури);

-         різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянці, фізкультурні розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

-         Але цей процес неможливий без співпраці  вихователів та батьків.

Рухаючись дитина розвивається, навчається життєво необхідним рухам. А це дуже необхідно для подальшого розвитку дитини.
 
 
 
Заняття Раїси Вікторівни завжди незвичайні і цікаві. Діти із радістю їх відвідують.

Розвага "Абетка здоровя"

   
 
 
         
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Хай ваша дитина росте здоровою!

 

Консультація для батьків

         Пріоритетним завданням освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це досягається шляхом оптимізації режиму життя дітей, навчально - виховного процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору, використання засобів фізичного виховання та фізкультурно – оздоровчої роботи.

            Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства, що створює фізичну, інтелектуальну, духовну і соціальну основу держави.

            Здоров’я дитини складається з декількох чинників: фізичне здоров’я, духовне здоров’я, психічне здоров’я та соціальне здоров’я дитини.

            Фізичне здоров’я дитини – це стан організму, коли показники морфолого – фізіологічного розвитку дитини перебувають у нормі і змінюються  відповідно віку дитини. Показниками фізичного здоров’я є: антропометричні  і біометричні показники ( зріст, вага, обсяг грудної клітки, робота серця, дихання, опорно – рухового апарата, постави, стану шкіри, гостроти зору, слуху, нюху, смаку); а також відсутність хвороб або мінімальна їх тривалість.

            Психічне здоров’я дитини –соціальна поведінка, яка відображає стан мозку. Психічне здоров’я має два компоненти: інтелектуальний, що виражається у вирішенні різноманітних завдань вербально – логічного характеру та емоційний, що розглядається як вміння керувати своїми емоціями. До психічного здоров’я дитини належить тип мислення – позитивний або негативний. Показниками психічного здоров’я є розвиток психічних процесів: уважність, активність, цупкість і обсяг пам’яті; наявність якостей розуму, розвинуте мовлення, доброзичливість та радість.

            Духовне здоров’я дитини – це усвідомлення взаємозв’язку «Я» - частина природи та суспільства, прояв морально – вольових рис характеру, відповідальність перед іншими, безкорисливість. Показниками духовного здоров’я дітей є радісне світосприймання, чистота помислів і спонукань, культура мовлення, поведінки, культура здоров’я, наявність морально – вольових якостей.

            Соціальне здоров’я визначає здатність дитини контактувати з людьми, однолітками в різних життєвих ситуаціях. Показниками є достатнє й урівноважене спілкування з рідними,  з однолітками, молодшими дітьми та іншими людьми старшими за віком і за соціальним статусом.

                        Враховуючи особливості дітей з вадами зору: невпевненість в рухах; труднощі просторового орієнтування; сором’язливість через недосконалість фізичного розвитку; швидка стомлюваність, фізичне виховання в дошкільному закладі спрямоване на подолання відхилень вторинного характеру та на цілеспрямоване фізичне вдосконалення дітей з вадами зору. Основними завданнями корекційно – виховної роботи є:

 • корекція фізичного розвитку та рухового апарату кожної дитини;
 • корекція просторового орієнтування;
 • пробудження впевненості в своїх можливостях;
 • виховання позитивного ставлення до свого здоров’я;
 • подолання поганих звичок (стереотипних рухів, вдавлювання очей тощо)
 • виховання позитивного ставлення до своїх однолітків.

            Ефективність фізичного виховання дитини у нашому садочку забезпечується комплексним використанням традиційних засобів:

 • фізичні вправи (гімнастика, ігри);
 • оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода);
 • гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та інше)

Сукупність організаційних форм роботи є обов’язкове для впровадження в освітній процес:

 • заняття з фізичної культури;
 • фізкультурно – оздоровчі заходи ( ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, загартувальні  процедури);
 • різні форми рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянці, фізкультурні розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна форма з фізичного виховання).

В умовах дошкільного закладу доступні різні форми колективної та індивідуальної роботи зі збереження та укріплення здоров’я дитини. До форм індивідуальної роботи у сфері фізичного розвитку дитини можна віднести:

- формування правильного дихання (щоденно протягом дня);

- коригуюча гімнастика(щоденно протягом дня);

- врахування індивідуальних біоритмів дитини;

- аромотерапію (індивідуально для кожної дитини за потребою);

- фітотерапію (індивідуально для кожної дитини за потребою);;

- кольоротерапію  (індивідуально для кожної дитини за потребою);

- самомасаж (щоденно);

Крім індивідуальних форм роботи існують спеціальні групові фізкультурні форми роботи з дітьми:

 1. фізкультурні заняття (щоденно);
 2. фізкультпаузи (щоденно);
 3. загартування за допомогою сольових доріжок;
 4. ранкова гімнастика (щоденно);
 5. гімнастика пробудження (щоденно);
 6. гімнастика для очей (щоденно);
 7. гімнастика розслаблення (щоденно);
 8. спортивні свята (вересень, квітень)
 9. спортивні розваги (раз на місяць);
 10. малі форми активного відпочинку (щоденно);
 11. вправи для формування корекції постави, правильної ступні, профілактики плоскостопості (під час фізкультурних занять);
 12. висадження та збір лікарських рослин;
 13. лікувальні прогулянки екологічними стежками(раз на тиждень);
 14. музично – ритмічні вправи(два рази на тиждень);
 15. спортивні змагання (раз на квартал);
 16. казкотерапія;
 17. музикотерапія;
 18. фітотерапія;
 19. кольоротерапія;
 20. психогімнастика.

Формами активізації рухової активності, спрямованими на повноцінне задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення набутих навичок, залучення малят до здорового способу життя, а батьків – до участі в освітньому процесі ДНЗ, як пропаганда фізичної культури є фізкультурні свята та розваги:

 • «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (листопад)
 • «Світи ясне сонечко» (березень)
 • «Свято до Дня захисту дітей» (червень)

Спортивні змагання:

 • «Ми – майбутні Олімпійці» (вересень)
 • «Ну – мо, хлопці!» (лютий)
 • «Веселі старти до Дня Перемоги» (травень)
 • «Олімпійський День» (червень)

Спортивні розваги:

 • «Зелений вогник» (вересень)
 • «Подорож до осіннього лісу» (жовтень)
 • «Бережемо життя» (листопад)
 • «Новорічні дзвоники» (грудень)
 • «Не має лиха, коли все тихо» (квітень)
 • «Чудова мандрівка»Фізична культура і спортspan style=font-family:times new roman,times,serif; /span; (травень)
 •  «У гості до Нептуна» (липень)
 • «Козацькому роду – нема переводу» (серпень)

     У нашому дитячому садочку № 29 «Червона шапочка» створені всі умови для повноцінного розвитку здорової дитини.  Педагоги нашого закладу ознайомлюють дітей з чинниками здоров’я, формують практичні вміння дбати про своє здоров’я, безпеку свого організму. Збагачують руховий досвід кожної дитини, орієнтуючись на індивідуальні особливості та можливості. Розвивають рухові якості: швидкість, силу, загальну витривалість, спритність, гнучкість; спонукати до їх виявлень. Привчають до загартування свого організму. Викликають позитивні емоції засобами фізичного виховання. Виховують взаємодопомогу, коректне ставлення до своїх однолітків. Спонукають до творчої активності. Виробляють звички до здорового способу життя.

 

Світи ясне сонечко.

 Родинна розвага з батьками для дітей старшого дошкільного віку

Мета : Залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників, формування розуміння батьками своєї відповідальності за формування повноцінного життя дитини. Згуртування членів сім’ї у досягненні спільної мети. Сприяння емоційному та фізичному розвантаженню дітей і дорослих. Виховання бажання наслідувати старших. Формування відповідальної внутрішньої позиції щодо свого здоров’я на основі позитивних перспективних мотивів, поглиблення усвідомлення поняття «здоров’я»,сприяти підвищенню настрою дітей, сприяти опануванню дитиною життєво необхідних рухів, спонукати до активного й самостійного виконання рухових дій. Сприяти подоланню страху, розвивати відчуття обережності під час виконання рухових дій.

Корекційна мета: розвивати рухові, зорові функції; фіксацію зору; координацію рухів; фізичні якості (швидкість, спритність ). Сприяти вмінню ловити та кидати м’яч, вмінню працювати за вказівкою дорослого. Виховувати толерантне ставлення один до одного.

Місце проведення: спортивний зал.

Дата проведення: березень 2015 року

Обладнання:  7 гімнастичних паличок, 2 відерка, 1 корзина, 28 шт. м’ячиків, 28 стрічок, 4 обруча,2 кільця, 4 мішечка з піском, квіти.

Хід проведення

Ведуча:

Добрий день усім:

І мамам, і татам!

Всім дорослим і малятам!

Запрошуємо усіх

На сімейне свято!

Діти з батьками заходять до зали.

Ведуча:

Рано – раненько сонечко вставало,

Доброго дня усім побажало,

Зиче малятам щасливої долі,

Радості, ніжності, ласки доволі.

Сонце в мандрівку нас закликає,

Про свято спортивне нас сповіщає.

До зали заходить сонечко та виконує танок.

Сонечко:

Доброго дня мовлю за звичаєм,

Доброго дня кожному зичу я,

Доброго дня гостей я вітаю,

Щастя, здоров’я я вам побажаю.

Скільки у сонця проміння для всіх

Стільки у нас і розваг, і утіх.

Свято добрим вийте може,

Якщо кожен допоможе.

Діти виконують танок зі стрічками.

Діти:

Спорт потрібен нам усім,

І дорослим, і малим.

Спорт повинні ми любити,

З фізкультурою дружити.

 

Батьки у нас такий народ –

Робота, дача чи город,

Та з нами марно сперечатись

Усім їм спортом слід зайнятись.

Звучить пісня «Ми щаслива сім’я »

Сучасні мами в житті активні,

Завжди підтягнуті й спортивні.

Щодня бадьорий, гарний вигляд мають,

Бо люблять шейпінг і в басейн пірнають.

 

Покажіть усім на ділі, які спритні ви та вмілі,

Хто з вас всіх найшвидший?

Хто з вас найспритніший?

Нам цікаво знати час вже починати.

Виконують танок «Ранкова зарядка».

Ведуча : Молодці, малята, ми ж з вами продовжуємо наше спортивне свято. А зараз дозвольте представити наші команди. В змаганнях приймає участь

1 команда «Краплинка» ,

2 команда «Сонечко» ,

Ну а зараз, коли з командами ми познайомились, дозвольте представити наше непідкупне журі.

1 суддя – завідувач ДНЗ № 29 Катеринич Ю. А.

1 суддя – методист дошкільного закладу Артеменко О.Б.

2 суддя – музикальний керівник Шумська Н.М.

Команди всі готові і чекають початку змагань. Але перш ніж розпочати, треба трошки розім’ятись. Тому починаємо перший конкурс – розминку. Вона називається «Заборонений рух»

1 конкурс «Заборонений рух»: учасники гри стають у коло. Ведучий пропонує виконувати протягом 1 хвилини усі рухи, крім «забороненого». Він робить рухи, а всі виконують. Той, хто помилився вибуває з гри. За кожного учасника, який залишився команда получає по 1 балу. В кінці гри підраховуються бали. Гравці повинні повторювати всі рухи, крім «забороненого».

До зали заходить  Лінь і лягає на килимок.

Лінь:

Як не лінь вам веселитись,

І змагатись, і трудитись?

А я поки не позіхну,

І пальцем не поворухну!

 

 

Ведучий:

Нам без тебе є з ким гратись,

         Веселитись й жартувати.

         Діти, в коло всі ставайте,

         Гру веселу починайте.

Гра «Зірви стрічку»

Спочатку викликаються на гру діти. Вони стають парами один навпроти іншого. Позаду кожної дитини закріплена стрічка. За командою ведучого, діти починають рухатись так, щоб зірвати стрічку у свого суперника, при цьому свою стрічку треба зберегти. Якщо в дитини зірвали стрічку вона вже не має права далі грати, вибуває зі змагань. Виграє команда в якої більше залишилось учасників. Потім гру продовжують батьки.

Лінь: Розбудили лінь мою,

         Зараз сон на вас нашлю.

         Ви подушки всі візьміть,

         І під вушко покладіть,

         А тепер закрийте очі –

         Сплять усі і дні, і ночі!

Ведучий: Спати будемо вночі, а ти краще геть іди. Я команди на старт викликаю і змагання наші вже починаю.

1 естафета «Швидкий біг»: команди стають на старті. Біля кожної команди стоїть відро з маленькими м’ячиками, на відстані 6 метрів порожня корзина. За сигналом ведучого перший гравець команди бере один м’ячик і біжить до корзинки, кладе туди його та повертається назад. Потім біжить другий учасник і виконує те саме. Естафета закінчується, коли всі м’ячики будуть перенесені і учасники повернуться за лінію старту. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

2 естафета «Ходьба на руках»: Команди стоять у колонах. Дитина стає в упор лежачи, а дорослий тримає його ноги. За сигналом вони повинні на руках пройти навколо кубика і повернутись назад, після чого естафету продовжує наступна пара. Виграє та команда, яка першою закінчить вправу. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

3 естафета «З купони на купону»: Дорослий і дитина стоять у парах. За сигналом ведучого дорослий кладе обруч на підлогу і вони разом стають в нього. Другий обруч кладуть попереду і парою переходять туди, після чого дорослий перекладає перший обруч вперед. Так вони повинні обійти навколо кубика і передати естафети наступній парі. Виграє та команда, яка першою закінчить вправу. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

Лінь: Ці команди спритні дуже,

А також кмітливі й дужі

Але якщо загадки не зможете відгадати,

Я вам і далі буду заважати.

 1. Рукавиці надягай і суперника вдаряй. (бокс)
 2. М’яч, удар і крики «Гол!», пречудова гра ….(футбол)
 3. Його б’ють, а він не плаче, а ще вище скаче. (м’яч )
 4. Дерев’яні коні по снігу скачуть, а в сніг не провалюються. (лижи)
 5. Щоб силу мати, мене треба піднімати. (штанга)
 6. Хто мене в руки візьме, одразу через мене стрибати почне. (скакалка)

Розбудили лінь мою,

Я вас дуже не люблю.

Ведуча:

Наші гості не ледачі -

Люблять іграшки і спорт!

         Лінь:

Краще я втечу додому –

Тут для мене не курорт!

Лінь забирає свої речі і втікає.

            Ведучий:

Лінь із зали ми прогнали –

Не подружка нам з вами,

Тож ставайте на поляні,

Ми пограємо ще з вами.

Естафета «Хокей»: Команди стоять у колонах. За сигналом ведучого дитина починає вести гімнастичною палицею пластмасове кільце по підлозі до кубика та назад, передає естафету дорослому, який виконує те саме. Виграє та команда, яка першою закінчить вправу. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

Естафета «Тунель»: Команди стоять на старті, на відстані 3 метрів лежить обруч. За сигналом ведучого дорослий біжить вперед навколо кубика, бере обруч і ставить на ребро. Після цього починає бігти дитина, пролазить крізь обруч, оббігаючи кубик завершує випробування разом з дорослим. Гру продовжує інша пара. Виграє та команда, яка першою закінчить вправу. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

Естафета «Струнка фігура»: Дорослий і дитина стоять у парах, тримаючи на голові мішечки з піском. За сигналом ведучого вони тримаючись за руки починають рухатись навколо кубика та назад. Якщо мішечок впав, треба зупинитись і підняти його, поклавши на голову рухатись далі. Гру продовжує інша пара. Виграє та команда, яка першою закінчить вправу. За перемогу команда получає 2 бали, за участь 1 бал.

Ведуча: А поки наше журі готується для оголошення остаточних підсумків змагань, дозвольте сьогодні усім побажати багато щасливих і сонячних днів, нехай добро прийде до вас у хату і скрізь луна веселий спів і сміх..

Діти виконують танок.

Ведуча: Для підведення підсумків наших змагань надамо слово журі.

Журі підводить підсумки та нагороджує команди.

Всі учасники свята  під веселу музику покидають спортивну залу.

 
 
 

mso-bidi-font-style:normal


1
2
3
4