Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Матеріали атестації

 

Перелік нормативно-правових актів

з питань атестації педагогічних працівників

 

 

 

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

 

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

 

 

 

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р. № 1/9-6

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

ТА АТЕСТАЦІЇ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДНЗ (ЯСЛА – САДОК) № 29

 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

 

 

№ п/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Посада

 

Рік та результат останньої атестації

 

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

 

У ЯКОМУ РОЦІ БУДЕ АТЕСТАЦІЯ

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

 

1.

Катеринич Юлія Анатоліївна

 

Директор

 

2016

+

 

 

 

 

2016

 

 

 

+

 

 

2.

 

Артеменко Ольга Борисівна

 

Вихователь-методист

2018 рік

Встановила

Вищу каліф. катег.

14 розряд

 

 

 

2017

+

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2023

 

 

3.

 

Клюконос Лариса Василівна

 

 

Вчитель-дефектолог

 

2014 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

2018

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

4.

 

Огир Світлана Валентинівна

 

Вчитель-логопед

2018 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

2018

+

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

2023

 

5.

Кошеленко Юлія Олегівна

Вихователь

Атестується вперше

 

2017 КДПУ

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

6.

Шешин Наталія Леонтіївна

 

Вихователь

2016 рік

Підтвердила

10 тар. розряд

 

 

 

 

2020

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

7.

 

Колісник Галина Миколаївна

 

Вихователь

2016 рік

Підтвердила

11 тар. розряд

 

 

 

2019

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

8.

Дудник Людмила Миколаївна

 

Вихователь

2014 рік

Підтвердила

10 тар. розряд

 

 

 

 

2021

 

 

 

+

 

 

 

9.

 

Апілат Ірина Сергіївна

 

Вихователь

Атестується вперше

 

 

2018 КДПУ

 

 

 

 

+

 

 

 

2022

 

10.

 

Костюк Людмила Григорівна

 

 

Вихователь

2017 рік

Підтвердила

11 тар. розряд

2016

+

 

 

 

 

2021

+

+

 

 

 

 

2022

 

11.

 

Мащенко Тетяна Володимирівна

 

Вихователь

2017 рік

Підтвердила

І каліф. катег.

13 розряд

2016

+

 

 

 

 

2021

+

+

 

 

 

 

2022

 

12.

 

Романенко Людмила Григорівна

 

Вихователь

 

2018 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

2018 КДПУ

 

 

2023

 

 

 

 

 

2023

 

13.

 

Оржаховська Надія Романівна

 

Вихователь

2018 рік

Підтверджено звання «Вихователь – методист»

 

2017

+

 

+

 

2022

+

 

 

2018

 

 

2023

 

14.

 

 

Котова Оксана Леонідівна

 

Вихователь

 

2017 рік

Встановила  

І- каліф. катег.

13 розряд

 

 

2019

+

 

 

 

 

+

 

 

 

2022

 

 

15.

 

Ожеховська Оксана Григорівна

 

 

 

Вихователь

 

2017 рік

Встановила  

І- каліф. катег.

13 розряд

2015

 

 

 

2020

+

 

 

 

+

 

 

 

 

2022

16.

Пономаренко Валентина Іванівна

Вихователь

2018 рік

Підтвердила

 11 тар. Розряд

2017

+

 

 

 

2022

+

 

2018

 

 

2023

17.

Кофанова Ксенія Сергіївна

Вихователь

(декретна відпустка)

 

Атестується вперше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

18.

Конюх Олена Вікторівна

Вихователь

2018 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

2016

+

 

 

2021

+

 

 

2018

 

 

2023

19.

Леханова Оксана Анатоліївна

Вихователь

2015 рік

Встановила  

І - каліф. катег.

13 розряд

2014

2018

+

 

 

 

 

 

 

+

 

20.

Шилова Ольга Анатоліївна

Вихователь

(декретна відпустка)

2014 рік

Встановила  

ІІ - каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

Абрамович Юлія Олександрівна

 

 

Практичний психолог

2017 рік

Встановила  

І - каліф. катег.

13 розряд

 

2018

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

2023

22.

Шумська Наталя Миколаївна

Музичний керівник

2016 рік

Встановила  

І - каліф. катег.

13 розряд

2014

 

2019

+

 

 

 

 

 

 

+

23.

Бобрик Ульяна Василівна

Керівник гуртка

Атестується вперше

 

 

2019

+

 

 

 

 

 

+

 

24.

Амунічнікова Раїса Вікторівна

Інструктор з фізкультури

2018 рік

Підтвердила квал. катег. «спеціаліст вищої катег.»

 14 розряд

 

2017

+

 

 

2022

+

 

 

2018

 

 

2023

 

П л а н  роботи

атестаційної комісії спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)29 Червона шапочка

на 2018 – 2019н.р.

п/п

                     Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Створення атестаційної комісії та затвердження її складу

до 20.09.2018р.

керівник закладу

 

2.

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації з наказом “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу”

до 20.09.2018р.

Голова атестаційної комісії

 

3.

Ознайомлення педагогічного колективу зі змінами до  Типового положення. Оформлення атестаційного куточка.

до 01.10.2018р.

Вихователь-методист

 

4.

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, згідно з перспективним планом атестації

28.09-02.10.2018р.

вихователь-методист

 

5.

Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації

до 10.10.2018р

Вихователь-методист

 

6.

Засідання атестаційної комісії:

·         Розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії. Затвердження плану роботи атестаційної комісії.

·         Розгляд і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації згідно з перспективним планом атестації. Затвердження графіку засідань атестаційної комісії. Затвердження плану заходів з підготовки та проведення атестації. Затвердження індивідуальних графіків проведення атестації.

·         Про хід вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, членами атестаційної комісії. Ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів.

·         Звіт педагогів та розгляд атестаційних матеріалів. Про підсумки атестації працівників закладу.

 

До

 

 21.09.2018р.

 

 

 

10.10.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018р.

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії

 

7.

Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

10.10.2018р.

голова атестаційної комісії

 

8.

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації

до 10.10.2018р.

Секретар атестаційної комісії

 

9.

Надання до атестаційної  комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період

До 01.03.2019р.

голова атестаційної комісії

 

10.

Вивчення  професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії

До 01 березня

Члени атестаційної комісії

 

11.

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках

10-17 березня

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками під підпис.

До 10 березня

Секретар атестаційної комісії

 

13.

Проведення атестації педагогічних працівників

До 21.03.2019р.

голова атестаційної комісії

 

14.

Видача атестаційних листів педагогічному працівнику під підпис

До 21.03.2019р.

Секретар атестаційної комісії

 

15.

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників»

До 01.04.2019р.

Керівник дошкільного закладу

 

16.

Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

до 01.05.2019р.

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 


 

СПИСОК

педагогічних працівників спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 “Червона шапочка”,

 які атестуються у 2018-2019 навчальному році атестаційною комісією закладу

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Освіта

Посада, категорія, звання

Стаж роботи

Дата

Резуль

тати поперед

ньої атестації

Категорія,

звання на

яке

претендує

Освітньо-кваліфіка

ційний рівень

Назва

навчального

закладу,

Рік його

 закінчення

Спеціальність

На посаді, яку обіймає

Загаль

ний педагог

гічний

Підви

щення

квалі

фікації

Попе

ред

ньої атес

тації

1.

Клюконос

Лариса

Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.

1978р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст

Нац. пед. університет ім..Драгоманоінститут корекційної педагогіки та психології

2013р.

Вчитель шкіл для сліпих та слабозор.

Тифлопедагог дошкільних закладів

 

Вчитель-дефектолог

“Спеціаліст ІІ кваліфік.

категорії”

7р.

11р.

11м.

 

2017р.

2017р.

 

встановленно квал. категор“Спеціаліст ІІ категорії

На  встановлення квал. категорії “Спеціаліст І категорії”

2.

Дудник

Людмила

Миколаївна

01.07.

1951р.

Молодший спеціаліст

Олександрійське педучилище

1979р

 

Вихователь в дошкільних закладах

 

Вихователь

 

35р.

41р.

2016р.

2013р.

Відповідає займаній посаді з підтвердженням 8 тар.розр.

На  підтвердження 8 тар.розряду