Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

МАТЕРІАЛИ АТЕСТАЦІЇ

 

Перелік нормативно-правових актів

з питань атестації педагогічних працівників

 

 

 

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

 

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

 

 

 

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р. № 1/9-6

 

 

СПИСОК

педагогічних працівників спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 “Червона шапочка”,

 які атестуються у 2020-2021 навчальному році

 

 

п/п

Прізвище, імя, по батькові

Дата народження

Освіта

Посада, категорія, звання

Стаж роботи

Дата

Резуль

тати поперед

ньої атестації

Категорія,

звання на

яке

претендує

Освітньо-кваліфіка

ційний рівень

Назва

навчального

закладу,

Рік його

 закінчення

Спеціальність

На посаді, яку обіймає

Загаль

ний педагог

гічний

Підви

щення

квалі

фікації

Попе

ред

ньої атес

тації

1.

Карпенко Марина Олександрівна

06.02.

1980р.

Спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини

2004р.

Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання.

 

Вихователь

І кваліфікаційна категорія

16р.2м.

16р.2м.

2019р.

2015р.

Присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії

На  встановлення

кваліфіка

ційної

категорії “Спеціаліст вищої

категорії”

2.

Шилова Ольга Анатоліївна

09.11-20.11.2020р.

Спеціаліст

Кіровоградський державний педуніверсите  ім..В.Винниченка

 2011р.

Вчитель початкової школи. Вихователь ДНЗ

 

Вихователь

ІІ кваліфікаційна категорія

8р.1м.

8р.1м.

2020р.

2014р

Присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії

На  встановлення

кваліфіка

ційної

категорії “Спеціаліст І

категорії”

 

   

МАТЕРІАЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ НА ПЛАТФОРМІ:

Padlet:

https://padlet.com/karpenkomarina485/Bookmarks

                                                             https://ru.padlet.com/shylovaxxxx/vi61s0360gqwnbx2

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

ТА АТЕСТАЦІЇ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДНЗ (ЯСЛА – САДОК) № 29

 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

 

№п/п

 

Пізвище, імя, по батькові

Посада

Дата проходження курсів

Рік та результат останньої атестації

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

У ЯКОМУ РОЦІ БУДЕ АТЕСТАЦІЯ

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2025

 

1.

Катеринич Юлія Анатоліївна

 

Директор

24.02-06.03.2020р.

2016р.

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

2.

 

Артеменко Ольга Борисівна

 

Вихователь-методист

15.05-26.05.

2017р.

2018 рік

Встановила

Вищу каліф. катег.

14 розряд

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

3.

 

Клюконос Лариса Василівна

 

 

Вчитель-дефектолог

22.01-09.02.

2018р.

 

2019 рік

Встановила

І каліф. катег.

13 розряд

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

4.

 

Огир Світлана Валентинівна

 

Вчитель-логопед

18.04-28.04.

2017р.

2018 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

5.

Карпенко Марина Олександрівна

Вихователь

25.03-12.06.2019р.

2015р.

Встановила

І каліф. катег.

13 розряд

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

6.

Руденко Анастасія Сергіївна

 

Вихователь

ЦДПУ

2018р.

Атестується вперше

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

7.

 

Колісник Галина Миколаївна

 

Вихователь

25.11.-06.12.

2019р.

2020 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

8.

 

Дудник Людмила Миколаївна

 

Вихователь

12.12-23.12

2016р.

2019 рік

Підтвердила

10 тар. розряд

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

9.

 

Щербань Ірина Сергіївна

 

Вихователь

2018р.КДПУ

(декретна відпустка)

Атестується вперше

(декретна відпустка)

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

10.

 

Костюк Людмила Григорівна

 

 

Вихователь

30.09-11.10.

2019р.

2020 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

11.

 

Мащенко Тетяна Володимирівна

 

Вихователь

14.03-25.03.

2016р.

2017 рік

Підтвердила

І каліф. катег.

13 розряд

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

12.

 

Оржаховська Надія Романівна

 

Вихователь

18.04-28.04.

2017р.

2018 рік

Підтверджено звання «Вихователь – методист»

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

13.

 

Котова Оксана Леонідівна

 

Вихователь

14.01-25.01.

2019р.

 

2017 рік

Встановила  

І- каліф. катег.

13 розряд

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

14.

 

 

Ожеховська Оксана Григорівна

 

 

 

Вихователь

18.05-29.05.

2020р.

 

2017 рік

Встановила  

І- каліф. катег.

13 розряд

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

15.

Пономаренко Валентина Іванівна

Вихователь

12.06-23.06.

2017р.

2018 рік

Підтвердила

 11 тар. Розряд

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

16.

Кофанова Ксенія Сергіївна

Вихователь

 

2019р.УДПУ

Атестується вперше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

17.

Конюх Олена Вікторівна

Вихователь

30.11-11.12.

2020р.

2018 рік

Встановила

ІІ каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

 

+2025

 

 

+

 

 

18.

Саленко Юлія Володимирівна

Вихователь

ЦДПУ ІІ курс

Атестується вперше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Шилова Ольга Анатоліївна

Вихователь

 

09.11-20.11.2020р.

2014 рік

Встановила  

ІІ - каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

 

+2025

+

 

 

 

 

20.

 

Абрамович Юлія Олександрівна

 

 

Практичний психолог

12.11-23.11.

2018р.

2017 рік

Встановила  

І - каліф. катег.

13 розряд

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

21.

Шумська Наталя Миколаївна

Музичний керівник

16.09-27.09.

2019р.

2020 рік

Встановила  

       Вищу

 каліф. катег.

12 розряд

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

22.

Бобрик Ульяна Василівна

Керівник гуртка

Нац. пед. університет ім..Драгоманова 2010р

 

Атестується вперше (декретна відпустка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Амунічнікова Раїса Вікторівна

Інструктор з фізкультури

04.09-15.09.

2017р.

2018 рік

Підтвердила квал. катег. «спеціаліст вищої катег.»

 14 розряд

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

24.

Осніговська Тетяна Дмитрівна

Керівник гуртка (сумісник)

ЦДПУ 2018р.

Атестується вперше

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

25.

Гюльмагомедова Людмила Анатоліївна

Вихователь

2012р.

2012р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П л а н  роботи

атестаційної комісії спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)29 Червона шапочка

на 2020 – 2021н.р.

п/п

                     Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Створення атестаційної комісії та затвердження її складу

до 20.09.2020р.

керівник закладу

 

2.

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації з наказом “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу”

до 20.09.2020р.

Голова атестаційної комісії

 

3.

Ознайомлення педагогічного колективу зі змінами до  Типового положення. Оформлення атестаційного куточка.

до 01.10.2020р.

Вихователь-методист

 

4.

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, згідно з перспективним планом атестації

28.09-02.10.2020р.

вихователь-методист

 

5.

Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації

до 10.10.2020р

Вихователь-методист

 

6.

Засідання атестаційної комісії:

·         Розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії. Затвердження плану роботи атестаційної комісії.

·         Розгляд і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації згідно з перспективним планом атестації. Затвердження графіку засідань атестаційної комісії. Затвердження плану заходів з підготовки та проведення атестації. Затвердження індивідуальних графіків проведення атестації.

·         Про хід вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, членами атестаційної комісії. Ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів.

·         Звіт педагогів та розгляд атестаційних матеріалів. Про підсумки атестації працівників закладу.

 

До

 

 21.09.2020р.

 

 

 

10.10.2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2021р.

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії

 

7.

Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

10.10.2020р.

голова атестаційної комісії

 

8.

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації

до 10.10.2020р.

Секретар атестаційної комісії

 

9.

Надання до атестаційної  комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період

До 01.03.2021р.

голова атестаційної комісії

 

10.

Вивчення  професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії

До 01 березня

Члени атестаційної комісії

 

11.

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках

10-17 березня

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками під підпис.

До 10 березня

Секретар атестаційної комісії

 

13.

Проведення атестації педагогічних працівників

До 21.03.2021р.

голова атестаційної комісії

 

14.

Видача атестаційних листів педагогічному працівнику під підпис

До 21.03.2021р.

Секретар атестаційної комісії

 

15.

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників»

До 01.04.2021р.

Керівник дошкільного закладу

 

16.

Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

до 01.05.2021р.

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 


 Пам’ятка

для педагогічного працівника який атестується

Педагогічний працівник має право:

Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.

(п. 1.7 Положення)

У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді.

(п. 3.13 Положення)

Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

(п. 1.8 Положення)

Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії.

(п. 1.8, 3.1 Положення)

Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання;

(п. 3.23 Положення)

він підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень.

(п. 1.17 Положення)

Перенести термін чергової атестації на один рік через:

тривалу тимчасову непрацездатність;

перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;

інші поважні причини.

(п. 3.15 Положення)

У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву.

(п. 3.1 Положення)

У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.

(п. 3.16 Положення)

Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:

підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;

 

отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;

отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

(п. 4.7 Положення)

На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;

(п. 3.17 Положення)

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;

(п. 3.22 Положення)

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку). (п.3.14П оложення)

Ознайомитися під підпис:

з графіком проведення атестації — після його затвердження;

(п. 3.2 Положення)

з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації;

(п. 3.4 Положення)

з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання.

(п. 3.10 Положення)

Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

(п. 3.6 Положення)

Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

(п. 3.10 Положення)

Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;

своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;

у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, яке оскаржується;

перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

дату подання апеляції;

свій підпис.

(п. 6.4–6.7 Положення)

 

Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.

(п. 6.9 Положення)

Обов’язки керівника навчального закладу

До 20 вересня видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

(п. 2.1 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації

(п. 3.1 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності

(п. 3.1 Положення)

Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

(п. 3.24 Положення)

До 1 березня подати до атестаційної комісії навчального закладу характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

(п. 3.4 Положення)

Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

(п. 6.1 Положення)

Права керівника навчального закладу

Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю

Пам’ятайте, що:

розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі

наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю

(п. 6.3 Положення)