Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБ-САЙТ ЗАКЛАДУ

Додаток до наказу №111- О

″Затверджую″

Директор ДНЗ

Катеринич Ю.А.

 

Положення

про веб – сайт спеціального дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) №29  ″Червона шапочка″

 1. Загальні положення
  1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту закладу освіти з метою розширення інформаційного освітнього простору.
  2. Web-сайт (далі Cайт) закладу освіти створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
  3. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої діяльності закладу і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.
  4. Керівник закладу призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення чи оновлення.
  5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності закладу дошкільної освіти.

 

 1. Мета і цілі сайту закладу дошкільної освіти
  1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору закладу дошкільної освіти, в місті та регіоні, представлення закладу освіти Інтернет-спільноті.
  2. Завдання:
 • позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про освітні програми та проекти;
 • систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність дошкільного закладу;
 • формування позитивного іміджу закладу;
 • здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу;
 • створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;
 • створення умов мережевої взаємодії закладу дошкільної освіти з іншими установами.
 • стимулювання творчої активності вихователів та вихованців закладу;
  1. Цілями створення сайту є:

- забезпечення відкритої інформації за умови дотримання норм професійної етики педагогічної діяльності і норм інформаційної безпеки;

- реалізація принципів єдності культурного і освітнього простору, демократичного управління СДНЗ;

- інформування громадськості про розвиток і результати статутної діяльності СДНЗ;

- захист прав та інтересів учасників освітнього процесу.

3. Інформаційний ресурс Сайту

 •  
  1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу дошкільної освіти, вихователів, у вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.
  2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.
  3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
 • контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);
 • відомості про адміністрацію закладу;
 • довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до закладу;
 • електронні версії організаційних документів закладу дошкільної освіти ( статут закладу, положення);
 • матеріали з організації освітнього процесу (наші новини);
 • інформація про події (свята, педагогічні ради, конкурси).

 

 1. Заборонено розміщувати на сайті:
 • інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;
 • інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.
  1. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу відділу освіти. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

 

 

 1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту
  1. Адміністрація закладу дошкільної освіти відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.
  2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється директором  закладу та вихователем – методистом.
  3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.
  4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:
 • зміна дизайну та структури;
 • розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;
 • реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.
  1. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.
  2. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайта.
  3. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом адміністратора Сайта.
  4. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються директором закладу.
  5. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на місяць.

                 5. Персональні дані

1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація ДНЗ та розробники сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог  Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

2. Розробники сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані дітей та педагогів на сайті ДНЗ.

3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.