Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Звіт керівника

Звіт

Директора  спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №29 «Червона шапочка» про здійснення діяльності

  у 2019-2020 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю.

 

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

https://youtu.be/fJzfBqLSfVQ (ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕОЗВІТ КЕРІВНИКА)

 

 (ТЕКСТ ЗВІТУ ДОДАЄТЬСЯ)

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел - садка)

№29 «Червона  шапочка»

Міської ради м.Кропивницький  Кіровоградської області

про свою діяльність за підсумками 2019-2020 навчального року

 

 

Шановні присутні!

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. Керуючись Положенням про порядок звітування директора ДНЗ перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування дошкільного закладу, за 2019-2020 навчальний  рік.

На сьогоднішній день,  дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

 Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями  звіту, як засобу  інформування громадськості є:

 • підвищення відкритості дошкільного закладу;
 • задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;
 • інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29  «Червона шапочка» МР м.Кропивницького Кіровоградської області  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет МР м.Кропивницького, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування. Дошкільний заклад належить до комунальної форми власності.

ДНЗ №29 «Червона шапочка» функціонує з 1962 року, знаходиться за адресою: вул. Евгена Тельнова 20 .

Головна мета діяльності  ДНЗ №29 «Червона  шапочка»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

      Дошкільний навчальний заклад розрахований на 135 місць.

      Функціонують 7 груп з них : з  12-годинним режимом перебування дітей: з 7.00  до 19.00 одна  група (чергова) та  6 груп   - 10,5 год. З 7.00 до 17.30

      Групи комплектуються за віковими ознаками, з них:

       -  1 група для дітей віком від 2 до 3 років;

       -  6 груп для дітей віком від 3 до 6 років;

 

Середня наповнюваність груп ДНЗ (станом на 25.05.20 р.)

 

Навчальний рік

Кількість місць

Середньо списковий склад дітей

%  відвідування

2017-2018

135

197

                   61%

2018-2019

135

191

70%

2019-2020

135

171

55%

 

 

 1. Організація освітнього процесу у ДНЗ

 

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в ДНЗ працюють методична та психолого-корекційна служби. Освітній процес  здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Навчально-матеріальна база ДНЗ устаткована, постійно оновлюється та гармонізується. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального.

У 2019 – 2020 навчальному році  організація освітнього процесу в дошкільному закладі була спрямована на виконання основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, а саме:

 • Робота на реалізацію завдань національно-патріотичного виховання  черз художньо-естетичний  розвиток вихованців.

 

 • Удосконалювати роботу щодо формування ігрової компетенції у дітей дошкільного віку

        під час  дидактичних та сюжетно-рольових ігор .

 

 • Продовжувати   роботу щодо практичної реалізації методу індивідуального медико-психолого –педагогічного супроводу дітей з вадами зору, з метою зміцнення  та збереження фізичного психічного здоров,я та формування у них здорового способу життя .

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному  навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), листа МОН «Щодо  організації діяльності закладів  освіти, що забезпечують здобуття доршкільної освіти у 201892020 навчальному році» від 02.07.2019 №1/9-419,  інших нормативно-правових актів.

У навчальному році педагогічний колектив у взаємодії з батьками продовжував роботу    щодо розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії здобувачів дошкільної освіти. Систематична робота вихователів та практичного психолога Абрамович Ю.О. з дошкільниками була спрямована на становлення у дитини дошкільного віку основної компетентності - вміння взаємодіяти, співпрацювати, розуміти, самореалізовуватися в соціумі серед ровесників, молодших і старших за віком людей.

    В 2019-20 н.р. розпочато роботу з формування художньо-продуктивної діяльності. Вихователі дошкільних груп  впроваджували в освітньому прцесі різні методики  малювання Вихователь Пономаренко В.І.познайомила з нетрадиційними техніками зображувальної діяльностіі, розповіла, з досвіду роботи , про   вплив  зображувальної діяльності   на розвиток творчого потенціалу особистості  Навколишня дійсність своєю красою, своєрідністю, неповторністю приваблює дитину і стає джерелом її творчих задумів у малюнках. Важливими засобами збагачення дитячого малювання у старшому дошкільному віці є ознайомлення дітей з мистецтвом живопису та його жанрами.   
Підвищенню якості методичної роботи, майстерності педагогів у дошкільному закладі сприяли педагогічні ради, семінари – практикуми, конкурси, виставки, день педагогічної майстерності.

Семінар-практикум «Розвиток  дотику та дрібної моторики  у дошкільників з вадами зору » та майстер-клас для вихователів «Формування художньо - продуктивної компетенції дошкільників »  сприяли  розвитку  професійної компетентності вихователів закладу.        

Щорічно  проводиться  «Осінній ярмарок», в якому охоче приймали участь батьки, педагоги та діти ЗДО. Свято супроводжували жартівливий настрій, позитивні емоції, веселі посмішки дорослих та малят.  Діти подарували дорослим чудове свято  з веселими українськими жартами, піснями, таночками; батьки  брали участь у конкурсах, іграх.

               Значну увагу протягом року приділяли забезпеченню якісної освіти дошкільникам , шляхом реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи.

 Для відстеження результативності роботи з дітьми вчителем -  логопедом Огир С.В та практичним психологом Абрамович Ю.О. проведено моніторинг сформованості знань , умінь і навичок ,  критичного мислення   дітей їх компетентності та соціалізації, визначених  Базовим компонентом дошкільної освіти. Це дало змогу систематично відслідковувати як реальні успіхи дитини, так і потенційні, які окреслюють коло необхідних навчальних та виховних дій.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої роботи  з дітьми  сприяла активна участь педагогів  в методичній роботі дошкільного закладу та  міста .

З метою запобігання виникнення надзвичайних подій, учасниками яких є діти, вихованці гр. №1,5,   відвідали пожежну частину СДПЧ-2, музей пожежної безпеки.

Щорічно медичні працівники здійснюють облік дітей дошкільного віку, роблять аналіз відвідування дітьми дитячого садка. Батьки, трьох дітей  групи раннього віку, написали заяви, що діти тимчасово не будуть відвідувати дитячий садок, за сімейними обставинами .

В умовах карантину педагоги ДНЗ проводили дистанційне навчання здобувачів дошкільної освіти через вайбер, месенджер, посилання на YouTube- ролики і т.п. Інформація надавалась батьками, а вони вирішували у який зручний час для них та дитини цю інформацію запропонують власній дитині, ураховуючи її психофізіологічний та емоційний стан.

 

2. Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ

 

          Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1962 році і розрахована на 121 місць, 7  груп.  До складу групових осередків входять: роздягальня, ігрова, спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. Вони використовуються для проведення щоденної  освітньої   роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музично - спортивна зала, обладнано методичний , психологічний, логопедичний та дефектологічний кабінети. Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет, ізолятор. 

Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».  

          Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру територія  захищена зеленою зоною. Приміщення  утеплене , має гарний сучасний вигляд .  

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці.

На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів,  овочів. Його утримання  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання,

 Асфальтне покриття на території закладу в належному стані. 

 Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стан. 

На кожному ігровому майданчику є столи і лави , де діти можуть займатися СХД та дослідницькою діяльністю .

На території закладу розміщено 1 спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання, На спортивному майданчику розміщено яму для стрибків в довжину, шини  та пеньки для перестрибування, гімнастичні драбини для лазіння.

Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

            Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.                     

В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою.

 Харчоблок   знаходиться в належному   стані, проведений  якісний   ремонт всього приміщення , замінено: витяжки, столи,  мийки,  електричні  плити  все технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. 

 Укомплектування груп здійснюється згідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти,   затвердженого Міністерством освіти і науки України 19.12.2017р. за №1633.

  Ігрове та навчальне обладнання в групових приміщеннях в достатній кількості, відповідає віку дітей, дає змогу організувати освітній процес, самостійну діяльність  дітей протягом дня  згідно сучасних вимог, забезпечити розвиток  кожної дитини з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.   Створено розвиваюче середовище для дітей.    Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців,  спонукає дітей до елементарних дій  з ним, сприяє  розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані куточки  для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку кожної дитини.  Всі куточки обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим особливостям.

            Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу.

Таке середовище в групах  сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює  зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

Добровільні внески батьків за 2019-20 н.р. були витрачені на удосконалення матеріально - технічної бази  закладу.

За кошти  міської ради м.Кропивницького  придбано :  

 • Ліжка (дерев’яні)- 2шт.  10 тис.грн.
 • антисептик  – 43 л
 • Пилосмок- 2490 грн
 • Машина швейна - 3590 грн. .
 • рушники паперові – 50 уп.
 • Шафа для рушників- 30 шт. 3 тис.грн.
 • холодильник ( на харчоблок)
 • ноутбук
 • пристрій багатофункціональний
 • Проведений капітальний ремонт огорожі -376 п. метрів 894346 .00 грн .

Протягом літнього періоду, за кошти батьків , 2019 року проведено наступні ремонтні роботи :

 • ремонт роздягальні групи №5(заміна шпалер, фарбування стелі )
 • ремонт  роздягальні групи №4(заміна шпалер, фарбування стелі )
 • ремонт роздягальні групи № 3(заміна шпалер, фарбування стелі)

            -     фарбування переходів(стіни та сходи)

 • Миючі засоби - сода кальцинована –  3 шт..  (150 кг)
 • Миючий засіб для стікла -  5 л
 • Мило бактерицидне ( рідке) -42  л
 • Мило господарче -50 брусків
 • Білизна для миття посуду – 25 л
 • порошок пральний –  2 шт.  ( 18 кг)

            -    шафа господарча  1шт  -.2120 грн(5 гр.)

 -    шафа для речей 1 шт.-4 500 (6 гр.)

 - чистящі засоби -21 л

Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

 

3. Кадрове забезпечення ДНЗ

 

          Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст.. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, на посади педагогічних працівників приймаються  особи, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту).

           Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №29 «Червона шапочка » укомплектований педагогічними кадрами на 100%  та обслуговуючим персоналом (100%). Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту,  за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

У дошкільному закладі працює 54 працівники, освітню роботу з дітьми здійснюють   24 педагоги, із них 14 вихователів, 1 музичний керівник, інструктор  з фізкультури, практичний психолог, керівник гуртка, вчитель- логопед, вчитель - дефектолог .

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом директора  на початку року. Адміністрація ДНЗ №29 «Червона шапочка» диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855),  на виконання наказу територіального відділу освіти Комунарсього району від 16.09.2019 №233 к/тр «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів  Комунарського району у 2019-2020 навчальному році» та згідно перспективного плану в дошкільному навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів.

         У 2019-20 н.р. атестовано 3 педагоги, що становить 24% від загальної кількості педагогічних працівників ДНЗ. 

      За результатами атестації  музичному керівнику Шумській Наталі Миколаївні присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії», вихователям Колісник Г.М., Костюк Л.Г. присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  11 категорії ».

Організовано роботу зі своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації: за минулий навчальний рік на курсах в КЗ «КІОППО» підвищили свою  кваліфікацію 7 педагогів згідно перспективного плану підвищення кваліфікації.

Антипедагогічних проявів серед педагогічних працівників закладу не зафіксовано. Педагогів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за ініціативою відділу освіти чи керівника закладу, немає. 

 

 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

 

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р.

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ДНЗ. Усього харчувалося 171 дитина, з них дітей раннього віку 24, дошкільного віку 147 . З пільгової категорії безкоштовно харчується - 21 дітей (з багатодітних сімей - 4 дітей, з сімей учасників бойових дій АТО -  16 дітей, діти інваліди - 2 дитини, з малозабезпечених сімей - 1).

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.

Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична старша:  Захватихата Наталя Борисівна .

Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням.

Комірник своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу та погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області.

До дошкільного навчального закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.

Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний день.

Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.

Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.

Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню- розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.

Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

            Відповідно до розподілу функціональних обов’язків документацію з організації харчування своєчасно ведуть сестра медична старша, комірник,кухар.

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму) формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: старша медична сестра Захватихата Н.Б. інструктор з фізкультури Амунічнікова Р.В. вихователь- методист Артеменко О.Б. .

План роботи медичної служби на 2019-2020 н.р. виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.     

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

 • із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ТБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до  нормативни  вимог.

Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці.

Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, ТБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.

 . На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при директору, на засіданнях батьківського комітету. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників).

  .

Для стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за інші досягнення   застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

 

5. Співпраця з сім'єю та громадськими організаціями                                                                                                                                                                                                                              

 

            Основними напрямками взаємодії з батьками у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) №29 «Червона  шапочка» є :

 • просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, виступають:

 • систематичне обновлення власного сайту, завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах;
 • підвищення  рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за повноцінний розвиток своїх дітей.

 

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань                                                                                                                                                 діяльності навчального закладу

Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.

Отже, заплановану роботу на 2019-2020 н.р. можна вважати виконаною в повному обсязі.

 

Виконавець:           директор                 _____________________                      Ю.Катеринич

 

 

 

 

 

 

 

   

Звітування керівника ДНЗ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

06 червня 2019 року відбулося звітування директора спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №29 "Червона шапочка" Катеринич Юлії Анатоліївни перед педагогічним колективом та громадськістю.  Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 "Червона шапочка".

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибір лічильної комісії

Звіт директора Катеринич Ю.А.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Таємне голосування.

 

У своєму звіті Юлія Анатоліївна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

 

В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 "Червона шапочка" та керівника  Катеринич Ю.А., зокрема.

 

Рішення загальних зборів

 

1.  Прийняти до уваги звітну інформацію.

2. За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу директора спеціального ДНЗ задовільною.

2. Продовжити спільну роботу адміністрації ДНЗ, батьківського комітету та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.

3.  Кошти, отримані як благодійні внески, у 2018 – 2019 навчальному році використані за призначенням.

 

 

P.S.: Вітаємо директора спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 "Червона шапочка" Катеринич Юлію Анатоліївну, з успішним завершенням ще одного навчального року, з перемогами та здобутками. Бажаємо Вам творчого натхнення, ентузіазму в роботі а також завжди залишатись такою активною, цілеспрямованою та оптимістичною!

  (ТЕКСТ ЗВІТУ ДОДАЄТЬСЯ)

 

Звіт директора  спеціального ДНЗ № 29 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

Катеринич  Юліі  Анатоліівни

перед колективом та громадськістю

за 2018-2019н.р.

     

      Відповідно до  наказу управління освіти міської ради  м.Кропивницький №219 від 15.05 2019 року «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2018-2019 навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Катеринич Ю.А.,  директор спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка)   № 29,  освіта  вища педагогічна, педагогічний стаж 42 роки, з них на посаді директора  дошкільного закладу 13 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018-2019навчальний рік.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти .

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільної освіти.

 

 

Загальна характеристика

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29  функціонує  з грудня 1962 року.

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29    МР м .Кропивницький  згідно статуту закладу розрахований  для дітей віком від двох до семи  років з порушеннями зору.

    Потужність закладу 121 дитина , відвідує дитячий  садок 186 дітей .

    Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада  МР.м.Кропивницького.. За дорученням засновника, управління освіти  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та корекційно- відновлювальна робота з дітьми .

    Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

{C}-          та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я  дитини;

{C}-         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;

{C}-         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

{C}-          виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

{C}-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.                                                                                                                                                                                                                     

Групи комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу.

     Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов’язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  директор  (а ще є  копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка про стан здоров’я з висновками лікаря про епідеміологічне оточення, висновок  інклюзивно-ресурсного  центру , заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу, згода на обробку персональних даних, та для пільгових категорій, документи, які підтверджують право на пільгу).

     Проектна потужність закладу  розрахована на 121 дитину, в  7  групах: одна група раннього віку, для дітей від 2 до 3 років, дві групи для дітей молодшого віку,2  групи для дітей середнього дошкільного віку, дві групи для дітей старшого дошкільного віку, виховується 182 дітей   Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 132 дитини.

      У 2019 році з двох старших груп  випущено в школу - 42 дитини .  Прийом документів на комплектацію ясельної та молодшої групи на 2019- 2020 н.р. продовжується до 31 серпня 2019 року

     У закладі  для занять дітей створені сприятливі умови для навчання та виховання дітей, а саме по сучасному, у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти обладнані спеціальні приміщення: групові кімнати, музично - спортивна зала; методичний кабінет ; логопедичний кабінет, кабінет дефектолога, кабінет  практичного психолога, медичний кабінет,  лікувальний  кабінет, 7 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи; спортивний майданчик; зелені зони.

 

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи  закладу  10,5 годин: з 7.00 до 19.00, з однією  черговою  групою.

 

( з 7.00 до  та з 17.30 до 19.00 години).

 

В ДНЗ визначені години прийому громадян адміністрацією та відповідальними особами в понеділок , четвер з 10.00 до 12.00 години.

 

Кадрове забезпечення

 

    В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

     На початок 2018-2019 навчального року колектив налічував 52 особи. За штатним розкладом 52, 165 штатних одиниць. На протязі року відбувались кадрові зміни медичного персоналу, звільнилась помічник вихователя у зв’язку зі зміною місця роботи. Вакантні місця є на посаду діловода,  вихователя .

      Педагогічний процес у ДНЗ № 29 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

     Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників :  обслуговуючого персоналу 25  та 23 педагоги серед яких: 

· вищу кваліфікаційну категорію мають 2 педагоги

· першу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів

 другу кваліфікаційну категорію-  3 педагоги

 · кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 3 педагоги

 

Вища освіта-19

 

Середня-спеціальна-4

 

Не за фахом-6

 

· педагогічне звання «вихователь методист» -  2 педагоги

 

«Старший вихователь» -1 вихователь- методист Артеменко О.Б.

 

       Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2018-2019 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

 

     Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» вчителю дефектологу Клюконос Ларисі Василівні

    Підтверджена  відповідність займаній посаді   Дудники Людмилі Миколаївні, вихователю ДНЗ.

      В закладі працює 25 працівників   обслуговуючого складу:  4 працівники кухні, праля, кастеляна, 9 помічників вихователя,  медична сестра, 3 сторожі, завгосп,  комірник, двірник, 1 робітник по обслуговуванню приміщень.

       Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція стабілізації колективу.   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

       Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

       Першорядним для колективу закладу є питання роботи  за  програмою виховання                                                          навчання  дітей від двох до семи років  «Дитина», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з  дітьми дошкільного віку та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

       Провідними принципами даних програм є:

  · Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;

 

· Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

    Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології.                                                                                                                                                                                 

       Проведено три заняття обласного майстер-клас вихователя Оржаховської Надії Романівни , Романенко Людмили Григорівни , вихователя Костюк Людмили Григорівни практичного психолога Абрамович Юлії Олександрівни, вчителя- дефектолога Клюконос Лариси Василівни, вчителя- логопеда Огир Світлани Валентинівни.

Слухачами відмічений високий рівень роботи музичного керівника .

        

     Робота всього педагогічного колективу була спрямована на розвиток творчих здібностей .

    Завдання педколективу на 2018– 2019 навчальний рік успішно виконано.

       Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, основну  роботу сайту, його наповнення, естетичне оформлення, зручність в користуванні  зробила вихователь-методист Артеменко Ольга Борисівна. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

 

Консультації педагогів, які розміщенні на сайті ДНЗ :

 

–       Інструктора з фізичного виховання   ,старшої сестри медичної , вчителя-логопеда, вчителя –дефектолога, музичного керівника ,практичного психолога .

 

      Для виконання річних завдань, впровадження в практику роботи інноваційних     технологій в ДНЗ створена творча група з кваліфікованих педагогів, яка в постійному пошуку нових методик для активізації пізнавальної активності дітей.

До її складу увійшли:

  Оржаховська Н.Р., вихователь ;

  Клюконос Л.В.вчитель –дефектолог;  

  Абрамович Ю.О., практичний психолог;

   Огир С.В. , вчитель-логопед;

   Артеменко О.Б., вихователь – методист, керівник творчої групи .

 

       Вихователі старших груп , відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти з використанням інноваційних та сучасних методів та прийомів в роботі проводили освітній процес .

    Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

       Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. 

      Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження, кваліметричні дослідження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Робота  з наступністю

       Здійснювався зв'язок з  загальноосвітньою школою І ступеню «Мрія» укладений  договірпро  співпрацю, складено план спільної роботи. Практичним психологом Абрамович Ю.О. було проаналізовано стан адаптації першокласників-випускників ДНЗ та складена довідка. За результатами аналізу адаптації першокласників – випускників ДНЗ проведено спільну виробничу нараду. Протягом 2018/20019 навчального року проводились спільні семінари, круглі столи, зстрічі вчителів початкової школи та педагогів закладу для обміну досвідом. Для кращої адаптації дітей старшого дошкільного віку до школи практичний психолог проводила з дітьми розвивальні заняття щодо підвищення рівня готовності «Ми йдемо до школи»(Автор-Марина Мироненко). Були організовані екскурсії дітей старших груп до школи «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…». Діти мали змогу ознайомитися з:

{C}·        приміщення школи;

{C}·        бібліотеки;

{C}·        спортивного майданчика;

    Організувано консультації для батьків майбутніх першокласників, зокрема й онлайн на сайтах ДНЗ «Готуємося до школи»

 

 

Організація роботи з батьками

 

     Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через це батьки є частими гостями в групах. Проведенні   спільні  виставки  і свята , конкурси; стали учасниками акцій : «Зроби свій садок квітучим», «Зроби наш місто чистим ».

    Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 29, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітніх послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Вдячні батькам за   надання благодійної  допомоги  у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі, покращилась  навчальна та ігрова база,   придбали компютер, за кошти  управління освіти придбали пральну машину , праску, пилосмок ,50 дитячих  ковдр..Спільними силами з батьками переклеїли швалери  на коридорі , облаштували підлогу кахлями на харчоблоці  .

                                                                                         

Організація харчування у ДНЗ

 

      Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медичний  персонал  – старша медична сестра, сестра медична  з дієтичного харчування персонал   кухні: кухарі, кухонний працівник,комірник, забезпечують харчування дітей . Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок Держпродпромспоживспілки  порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичним працівникам , комірнику за відповідальне ставлення до виконання своїх  посадових обов’язків.

    В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

   З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №29 за 2018-2019  р. кожні 10 днів,щомісячно щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

    Аналіз виконання норм харчування за 2018-2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось  (у середньому 75%, у порівнянні з минулим роком-65%). 75 % - м’ясо, риба, молоко, сир твердий та кисломолочний, яйця, сметана, цукор, олія.     

 

Аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ №29 за пів року 2019р.

 Хліб-100%

 Крупи -100%

Картопля-100%

Овочі різні 100%

Фрукти-25-30%

Масло вершкове -100%

Цукор 95-100%

Яйця 85-90 %

Сир кисломолочний-95%

М.ясо-67%

Риба -70%

   Враховуючи  вище зазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2019році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей,неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,   щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

     Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на  засіданнях  батьківського  комітету, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

-​ремонт спальної кімнати групи №6

- ремонт роздягальної кімнати групи №5, групи №3

-​чистка каналізації.

Було придбано:

1. Будівельні матеріали на суму – 19818 грн.

2. Господарчі товари  та миючі засоби – 20540 грн.

3. Канцелярські товари – 3352 грн.

4. Посуд  - 4007грн.

5. Медичні засоби – 1746 грн.

6. Дезінфікуючі засоби – 530 грн.

7. Утюг на пральню – 1200 грн.

8. Ваги на харчоблок – 1400 грн.

9. Ноутбук – 890 грн.

10. Меблі в групові кімнати – 6500 грн.

11. Пилосос – 1800 грн.

      Завезений на ігрові майданчики пісок 5 т. Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання.

       Під час місячника по благоустрою території закладу висаджені кущі  квіти. Оновлені клумби кожної групи.

        Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література. Здійснюється оплата за послуги Інтернету, дератизації, заправка картриджу.

     Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

    Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

    Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

    Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.