Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Всі придбані матеріали, інвентар та обладнання  поставлені на облік централізованою бухгалтерією управління освіти й використовуються за призначенням

2020 рік

 

 

П/П

Найменування товарів та послуг

СІЧЕНЬ

1

Господарчі товари

2

Канцелярські товари

3

Будівельні матеріали

4

Повірка датчиків температури

5

Заправка картриджа

 

 

ЛЮТИЙ

1

Господарчі товари

2

Миючі засоби

3

Канцелярські товари

4

Будівельні матеріали

5

Заправка картриджа

БЕРЕЗЕНЬ

1. 

 Канцелярські товари

2. 

 Господарчі товари

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

 

ЧЕРВЕНЬ

1

Канцелярські товари

2.

Заправка картриджа

ЛИПЕНЬ

1

 Господарчі товари

2

 Канцелярські товари

 

 

СЕРПЕНЬ

1

 -         будівельні матеріали

-         господарчі товари

-         канцелярські товари

-         засоби індивідуального захисту

ВЕРЕСЕНЬ

1

 

ЖОВТЕНЬ

1

 

 

 

ЛИСТОПАД

1

 

ГРУДЕНЬ

1

 

 

 

Нормативна база щодо

благодійництва:

• Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)

• Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)

• Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Звітування про використання коштів в ДНЗ № 29 проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків - членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету ДНЗ. Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами, далі Закон №2628) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Законом № 531/97 встановлено, що суб'єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:

• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

• інших заходів, не заборонених законом.

 

Шановні батьки!

 

Батьківський комітет спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)29 щиро вдячний за співпрацю щодо створення комфортних умов, безпеки та чистоти в закладі  для навчання та виховання  наших дітей, керується  нормативною базою щодо благодійництва.

Звітування про використання коштів в спеціальному дошкільного навчальному закладі (ясла-садок)29 проводиться на батьківських зборах в кожній віковій групі, звітування голови батьківського комітету в вересні та січні поточного року.

Збір коштів  та  прозоре обґрунтоване їх використання покладається на  батьків – членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету закладу.

Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливого та необхідного їх використання. Розподіл та використання коштів здійснюється з урахуванням пропозицій на поточні, косметичні ремонти приміщень, ремонти обладнання пральної, харчоблоку, придбання будівельних матеріалів, миючих засобів тощо.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити на спеціальний рахунок ДНЗ.

Якщо благодійна допомога надається у вигляді майна, то таку допомогу оформляють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 25 числа кожного місяця.

 

Дякуємо всім батькам за розуміння, підтримку та співпрацю!

 

З повагою, голова БК ДНЗ № 29                                          

 

       Тертична Оксана Юріївна

 

 

Протокол № 1

загальних зборів колективу та батьків

ДНЗ №29

від 29.09.2017р.

Присутні:  29 членів колективу закладу,

голови батьківських комітетів груп.

Голова: завідувач ДНЗ№29  Катеринич Ю.А.

Секретар: Таровик Л.Г.

                                                  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Звіт  комісії з питань охорони праці про роботу в 2016-2017 навчальному році.

Доповідач: відповідальний за охорону праці Вихователь-методист Артеменко О.Б.

2. Профілактика дорожнього та побутового травматизму працівників закладу.

     Доповідач: завідувач ДНЗ №29 Катеринич Ю.А.

3. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.

     Доповідач : завідувач Катеринич Ю.А.

4. Про створення  батьківського комітету закладу на 2017-2018 навчальний рік.

Доповідач: Москаленко О.М., голова батьківського комітету ДНЗ

І. СЛУХАЛИ: відповідального за охорону праці вихователя-методиста Артеменко О.Б., яка прозвітувала про роботу комісії з охорони праці за 2016-20157навчальний рік. (звіт додається)

ВИСТУПИЛИ: вихователь гр..№7  Оржаховська Н.Р., яка зазначила, що дуже велика увага в закладі приділяється питанню охорони праці. Кожного кварталу комісія перевіряє стан роботи з охорони праці в закладі та об'єкти підвищеної небезпеки та складає акт. Тому хотілося б зазначити що робота в закладі з питань охорони праці ведеться на належному рівні.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт комісії з питань охорони праці за 2016-2017 навчальний рік взяти до відома.

2. Всі заплановані заходи виконані в повному обсязі.

ІІ.СЛУХАЛИ: завідувача ДНЗ №29 Катеринич Ю.А., яка проінформувала присутніх  про стан роботи з питань попередження дитячого травматизму

в ДНЗ 29 «Червона шапочка» в 2016-2017 навчальному році. (інформація додається).

ВИСТУПИЛИ:

Практичний психолог Абрамович Ю.О., яка зазначила що народження дитини приносить у сім’ю радість, нові приємні турботи. Це природно, адже діти є продовженням батьків, які покладають на них великі надії. З появою на світ маленької людини, перед батьками постають, різноманітні і складні завдання, пов’язані в подальшому, щоб їх дитина росла здоровою і вихованою. Щоб дитина розвивалася гармонійно, була життєрадісною, щоб виросла повноцінним громадянином, вона повинна в першу чергу бути здоровою морально і фізично. Тому у нашому дошкільному закладі приділяється велика увага роботі з попередження дитячого травматизму.. Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що більшості нещасних випадків можна було б запобігти. І профілактична робота буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь не тільки педагоги, а  й   батьки та громадськість. Отже, вони не тільки повинні мати чітке уявлення про причини нещасних випадків і заходи щодо їх запобігання, але й зуміти при необхідності надати правильну першу допомогу.

ВИРІШИЛИ:

1. Стан роботи з попередження дитячого травматизму за 2016-2017 навчальний рік в дошкільному закладі вважати задовільним.

2. Навчально – виховний процес в ДНЗ проводити дотримуючись Інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Відповідальні: педагогічний колектив.

Термін : постійно .

3. Проводити активну роботу з батьками щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

Відповідальні: педагогічний колектив.

Термін : постійно .

ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувача ДНЗ №29 яка зачитала Правила внутрішнього трудового розпорядку для колективу закладу.

 

ВИСТУПИЛИ: вихователь групи №1 Конюх О.В., яка запропонувала затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 "Червона шапочка" .

 

ІУ. СЛУХАЛИ: Москаленко О.М., яка позитивно оцінила свій досвід співпраці з дошкільним закладом на посаді голови батьківського комітету та висловила переконання, що співпраця дошкільного закладу з батьківським комітетом у новому складі буде не менш ефективною.

ВИСТУПИЛИ:

Мацько Г.О., голова батьківського комітету групи №5 яка високо оцінила роботу батьківського комітету закладу у 2014-2015 навчальному році. Та запропонувала залишити головою батьківського комітету закладу Москаленко О.М., аргументуючи свою позицію тим, що Москаленко О.М. дуже компетентна, освічена людина, яка всіляко підтримує та консультує інших голів батьківських комітетів щодо їхньої діяльності.

ВИРІШИЛИ:

4.1 Затвердити склад батьківського комітету навчального закладу:

- Бордюг С.І., голова батьківського комітету гр..№1

- Сименова Н.А., голова батьківського комітету гр..№2

- Трофімова І.С., голова батьківського комітету гр..№3

- Довжук В.Ю., голова батьківського комітету гр..№4

- Чабанюк І.Л., голова батьківського комітету гр..№5

- Мігель К.О., голова батьківського комітету гр..№6

- Тертична О.Ю., голова батьківського комітету гр..№7

4.2 Надати за результатами голосування повноваження голови батьківського комітету спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №29 "Червона шапочка" Тертичній Оксані Юріївні.

4.3  Батьківському комітету дошкільного закладу:

4.3.1 підготувати план роботи батьківського комітету дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік та погодити його з головами батьківських комітету груп до 01.10.2017р.

4.3.2 довести План роботи батьківського комітету дошкільного закладу на 2017-2018н.р. до відома колективу дошкільного закладу, до 01.10.2017р.

 

 

 

Голова зборів                                                               Катеринич Ю.А.

 

Секретар                                                                      Бережна Ю.В.

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №29 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

 

 

НАКАЗ

 

 

від 03.10.2017р.                                                                                № 116-о

 

 

Про  легалізацію батьківського

комітету ДНЗ  №29 «Червона шапочка»

 

 

           Відповідно до Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року №398, на підставі письмового повідомлення про рішення групових батьківських зборів та протоколу №1 від 07.10.2016р. загальних батьківських зборів, з метою  офіційного визнання складу батьківського  комітету дошкільного навчального закладу та батьківських комітетів вікових груп, надання членам батьківського комітету відповідних повноважень у межах діючого Положення про батьківський комітет СДНЗ (ясла-садок) №29 «Червона шапочка» можливостей працювати в правовому полі

 

НАКАЗУЮ:

 1. Легалізувати та затвердити  на 2017/2018 навчальний рік батьківський комітет  ДНЗ №29  у складі: Голова батьківського комітету – Тертична О.Ю.;Заступник голови батьківського комітету – Бордюг С.І.;Секретар батьківського комітету – Чабанюк І.Л.;

Члени батьківського комітету:

Сименова Н.А. – І мол. група №2

Довжук В.Ю. – старша група №4

Мігель К.А. – старша група №6

Трофімова І.С. – середня група №3

 2. Легалізувати батьківські комітети вікових груп у складі затвердженому рішеннями батьківських зборів груп. 3.Організувати роботу батьківських комітетів відповідно до Положення про         батьківський комітет  СДНЗ (ясла-садок) №29 «Червона шапочка».4. Працівникам дошкільного навчального закладу сприяти діяльності батьківського комітету щодо питань, визначених Статутом дошкільного навчального закладу.5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач  установи                                                  Катеринич Ю.А.

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №29 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                           

Голова батьківського комітету                                             

ДНЗ №29 «Червона шапочка»                                                                              

_____________ Тертична О.Ю.                                                 

09.09.2017р.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК)  № 29

 «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

  

                                                                                                     Розглянуто та прийнято

                                                                                              на загальних зборах колективу

                                                                                              ДНЗ № 29 «Червона шапочка»

                                                                                                      

1.  Загальні положення

1.1. Батьківський комітет ДНЗ №29 «Червона Шапочка» є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у ДНЗ №29 «Червона Шапочка».

1.2. У своїй роботі Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією .про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом ДНЗ №29 «Червона Шапочка», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування Батьківського комітету ДНЗ №29 «Червона Шапочка» ухвалюється на загальних зборах батьків ДНЗ №29 «Червона Шапочка».

1.4. Легалізація (офіційне визнання) Батьківського комітету є обов'язковою. Про його заснування (реєстрацію) письмово повідомляють керівництво ДНЗ №29 «Червона Шапочка».

1.5. Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).

2.  Мета, завдання, основні принципи роботи Батьківського комітету

2.1.   Метою роботи Батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ДНЗ №29 «Червона Шапочка», у . відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2.  Основні завдання Батьківського комітету:

         сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості дитини;

         сприяти створенню в ДНЗ №29 «Червона Шапочка» умов, безпечних для життя і здоров'я дітей;

         вживати заходів для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;

         всебічно зміцнювати зв'язки між родинами, ДНЗ №29 «Червона Шапочка» і громадськістю, щоб встановити єдність їх виховного впливу на дітей;

          організовувати роботу з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;

         вирішувати питання розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ №29 «Червона Шапочка» та його благоустрою.

2.3.  Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:

         законність;

          гласність;

         колегіальність;

         толерантність;

         виборність;

         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ДНЗ №29 «Червона Шапочка».

3. Порядок створення  батьківського  комітету ДНЗ

3.1. Батьківський комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

3.2. Батьківський комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей.

3.3. Батьківський комітет ДНЗ формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп.

3.4. Кількісний склад комітету ДНЗ визначається на загальних батьківських зборах, терміном на один навчальний рік. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу батьківський комітету ДНЗ обирається  голова, його заступник, секретар та скарбник фонду допомоги ДНЗ.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах ДНЗ.

 

4. Організація діяльності батьківських комітетів ДНЗ

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше трьох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет ДНЗ у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідуючою дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва ДНЗ у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Батьківський комітет планує свою роботу на навчальний рік на підставі плану роботи ДНЗ, рішень зборів батьків, рекомендацій завідуючої, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.7. При недосягненні згоди між  завідуючою ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються міським органом управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом  ДНЗ.

4.8. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.9. Секретар батьківського комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки. Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

3.  Права та обов'язки Батьківського комітету

3.1.  Батьківський комітет ДНЗ №29 «Червона Шапочка»має право:

    встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ДНЗ №29 «Червона Шапочка», забезпечення захисту здоров'я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ДНЗ №29 «Червона Шапочка»;

         звертатися до керівника ДНЗ №29 «Червона Шапочка», Ради ДНЗ №29 «Червона Шапочка», Піклувальної, Педагогічної рад з проханням роз'яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

         порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

         скликати позачергові батьківські збори (конференції);

         створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;

         подавати пропозиції щодо заохочення дітей — переможців конкурсів, змагань тощо, стимулювання роботи педагогічних працівників;

         сприяти поліпшенню харчування дітей;

         сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально- технічних умов функціонування ДНЗ №29 «Червона Шапочка»;

         брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців ДНЗ №29 «Червона Шапочка»;

         сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ДНЗ №29 «Червона Шапочка»;

         звертатися до місцевого органу управляння освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, що стосуються розвитку та виховання дітей;

3.2.  Для ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

3.3.  Батьківський комітет зобов'язаний:

         виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківського комітету;

вести протоколи засідань батьківських зборів;

         надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника ДНЗ №29 «Червона Шапочка» або місцевого органу управління освітою;

         залучати батьків до організації культурно-спортивних, оздоровчих заходів у ДНЗ №29 «Червона Шапочка».

3.4.   Голова Батьківського комітету ДНЗ №29 «Червона Шапочка» є членом Ради ДНЗ №29 «Червона Шапочка». Він може брати участь у засіданнях Педагогічної ради ДНЗ №29 «Червона Шапочка»(за запрошенням керівника) під час розгляду питань, що належать до компетенції Батьківського комітету, має право дорадчого голосу.

3.5.   Голова (представник) Батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ №29 «Червона Шапочка».