Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Робота з педагогами

Семінар-практикум для вихователів

«Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників»

 

Мета: уточнити та розширити знання вихователів про види роботи з розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку, ознайомити педагогів з інтерактивними мовленнєвими засобами та формами роботи, які стимулюють мовлення дітей. Сприяти активізації знань про мову, уточнити рівень знань педагогів із розвитку мовлення дошкільників, закріпити набуті навички з основних напрямків роботи по формуванню мовлення дошкільників.

Хід семінару

Мотиваційно-орієнтовний етап

1.  Гра «Мовна калинонька»

Мета: сприяти активізації знань про мову

Гравці беруть в руки ягідку калини, на якій написано незакінчене прислів’я, продовжують його і чіпляють на калинову гілочку.

– Рідна мова не голова, її за вітром... (не розвієш)

– Без мови не підійдеш і до… (корови)

– Шабля ранить тіло, а мова… (душу)

– Хто мови своєї цурається, хай сам себе… (стидається)

– Слово — не горобець, вилетить — не… (впіймаєш)

– Птаха пізнають за пір’ям, а людину за… (мовою)

– Слово до слова, зложиться… (мова)

– Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не… (ввійдеш)

2.  Гра «Рідна мова, як квіточка, що не слово, то перлиночка» (інтерактивний метод — асоціативне намисто)

Мета: створити логічну схему асоціації за значенням мови відповідно до її використання, державності та внутрішнього значення.

Вихователі нанизують намистинки зі словами, що характеризують мову (українська, державна, наша, рідна, безсмертна, мамина, лагідна, співуча, солов’їна, барвінкова, калинова).

У коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні порушується питання щодо розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників. Основне завдання колекційного впливу — навчити дітей зрозуміло і послідовно, граматично і фонетично правильно викладати свої думки, розповідати про події свого життя.

Основний етап

Складові мовленнєвого розвитку дошкільників

Мета: уточнити рівень знань педагогів із розвитку мовлення дошкільників, закріпити набуті знання і навички з основних напрямів роботи з формування мовлення дошкільнят.

Вихователі розглядають схему №1 і пригадують з чого складається структурний напрямок для формування мовлення дошкільнят. На цій схемі відображена триєдина мета нашої роботи з розвитку мовлення. Сьогодні ми будемо працювати у функціональному напрямку, який характеризує дві форми мовленнєвого спілкування: діалогу та монологу.

Гра «Добери ключик до замочка»

Вихователі читають завдання на ключику і добирають замочок до якого виду роботи відноситься це завдання (діалог, монолог)

•  навчити презентувати себе оточенню та розуміти комунікативну поведінку співрозмовника (його стан, настрій, наміри) — мовні, а також інтонаційні та позамовні засоби виразності.

•  ознайомити дошкільнят з основними правилами мовленнєвого етикету, виховувати якості культурного співрозмовника (повага до людини, стриманість, толерантність, щодо відмінної до своєї позиції)

•  розвивати вміння вести діалог: ставити запитання, відповідати в межах поставленого запитання, підтримувати розмову.

•  навчити творчо підходити до вживання комунікативних еталонів (привітання, прощання, вибачення) відповідно до конкретної ситуації.

•  формувати самостійне, зв’язне висловлювання (цілісність, змістовність, логічну послідовність)

•  оволодіти різними типами розповіді (опис, повідомлення, роздум)

•  навчити дітей переказувати тексти

Бліц-опитування

1.  Дайте визначення, що таке діалог?

2.  Через які форми відбувається навчання діалогічного мовлення?

3.  Який основний метод спеціальних занять?

4.  За якими принципами будується бесіда?

5.  Назвіть основну мету розвитку діалогічного мовлення.

Розгляд схеми №2

Бліц-опитування

1.  Дайте визначення, що таке монолог?

2.  Через які типи навчання відбувається розвиток монологічного мовлення?

3.  Які основні види роботи над розповіддю?

4.  За якими принципами будується фактична розповідь?

5.  За якими принципами будується творча розповідь?

Розгляд схеми №3

Презентація інтерактивних технологій

1.  Гра «Клубочок»

Мета: навчити добирати мовленнєві засоби під час розповіді про себе.

2.  Гра «Мавпочки»

Мета: навчити працювати в парі, розвивати рефлексивні вміння.

3.  Гра «Зустріч з іноземцем»

Мета: навчити використовувати міміку, рухи, емоції, настрій, голос для розуміння одне одного.

4.  Гра «Складання загадок за запитаннями»

Мета: навчити складати малі за формою літературні твори (загадки) через добір питань, а також складати прості речення за допомогою малюнка та коментаря до нього.

5.  Гра «Коментоване малювання»

Мета: активізувати мовлення через малювання дорослого і фантазування дитини.

6.  Гра «Наочне моделювання»

Мета: вчити складати розповідь спираючись на картки-схеми.

Вправа на релаксацію «Мій внутрішній світ»

Мета: розвивати вміння учасників під заспокійливу музику розслаблятися та уявляти своє життя в гармонії та злагоді з навколишнім світом.

Вдихаючи, я почуваю себе квіткою.

Видихаючи, я почуваю себе свіжою.

Вдихаючи, я почуваю себе горою.

Видихаючи, я почуваю себе міцною.

Вдихаючи, я почуваю себе спокійною водою.

Видихаючи, я відображаю все як воно є.

Вдихаючи, я почуваю себе космосом.

Видихаючи, я почуваю себе вільною.

Практична робота (ділова гра за віршем Н. Забіли «Зима» та «Осінь)

Мета: навчити складати наукову розповідь на основі художнього поетичного слова.

Рефлексивно-оцінювальний етап

Гра «Мікрофон»

Мета:   оцінити ефективність проведеної роботи

–    Що нового ви сьогодні дізнались?

–    З якими новими формами роботи ви ознайомились?

–    Чи будете використовувати ці форми в своїй роботі?