Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Рада по харчуванню

 

План роботи

Ради по харчуванню

Спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 "Червона шапочка"

На 2018-2019 навчальний рік

 

Склад

Ради по харчуванню ДНЗ № 29

 

Катеринич Ю.А.,  директор  ДНЗ -  голова Ради;

 

 

Члени ради:

Артеменко О.Б., вихователь – методист;

Семенова АН.А., сестра медична з дієтичного харчування;

Захватихата Н.Б. старша сестра медична;

Оржаховська Н.Р., вихователь;

Тертична О.Ю. – голова

батьківського комітету.

 

№ п/п

           

              Заходи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

1

Обговорення  плану Ради по  харчуванню на І квартал навчального року

           Вересень

Директор

2

Ознайомлення з публікаціями в періодичній пресі  та спеціальній літературі щодо харчування дітей ДНЗ

По мірі надходження

Директор

Вихователь-методист

3

Перевірка дотримання технологій приготування страв

Систематично

Директор

Медсестра

4

Моніторинг дотримання норм харчування дітей

Один раз на тиждень

Директор

Медсестра

5

Перевірка реального стану складського обліку продуктів

харчування у коморі

Щомісяця

Директор

Медсестра

6

Контроль за культурою споживання їжі дітьми, під час організації харчування у групах

Систематично

Старша м/с

вихователі

вихователь-методист

7

Контроль за санітарно-гігієнічним станом  місць харчування дітей

Систематично

Старша м/с

 

8

Контроль за веденням документації з харчування відповідальними особами

Щомісяця

Директор

 

 

9

Контроль за дотриманням вимог щодо харчування працівників

Жовтень

Директор

 Старша м/с

 

10

Засідання Ради: « Виконання норм та вимог щодо харчування дітей в ДНЗ» за три місяці

 

 Листопад

Директор

 

 

ІІ квартал навчального року

 

№ п/п

                     Заходи

 Термін виконання

Відповідальні

1

Обговорення плану роботи Ради  по харчуванню на ІІ квартал

Грудень

Директор

2

Відвідування всіх прийомів їжі дітьми з метою виявлення рівня апетиту при вживанні страв

Двічі на тиждень

Старша м/с

3

Перевірка дотримання технології приготування страв

Систематично

Директор

Медсестра

4

Моніторинг роботи з родиною з питань організації раціонального харчування дошкільників

 

Січень

Директор

Методист

5

Контроль за дотриманням вимог особистої гігієни працівниками причетними до харчування дітей у ДНЗ

 

Систематично

Директор

 Старша м/с

вихователь-методист

 

6

Перевірка реального стану складського обліку продуктів харчування у коморі

Щомісяця

Директор

Медсестра

7

Контроль за дотриманням техперсоналом правил миття посуду під час організації харчування у групах

Систематично

Старша м/с Завгосп

 

8

Контроль за санітарно гігієнічним станом харчоблоку

 

Систематично

Старша м/с

 

9

Контроль за веденням документації з харчування відповідальними особами

Щомісяця

Директор

 

10

Засідання Ради: « Забезпечення повноцінного харчування дітей у ДНЗ»

 

Лютий

Директор

 

 

ІІІ квартал навчального року

 

№ п/п

                     Заходи

 Термін виконання

Відповідальні

1

Наявність супровідних документів під час завезення продуктів харчування та продовольчої сировини

Систематично

Старша м/с

2

Контроль за відбиранням добових страв

Систематично

Старша м/с

3

Технологія приготування та зберігання продуктів харчування

Систематично

Директор

Старша м/с

4

Культура прийому їжі, сервірування столу, наявність серветок, уміння дітей користуватися столовими приборами. Особиста гігієна дітей перед та після їжі.

Квітень

Директор

Старша м/с

методист

5

Умови збору та зберігання харчових відходів, ведення обліку зошита

Систематично

Директор

Старша м/с

6

Організація дієтичного харчування

Систематично

Директор

Старша м/

7

Дотримання санітарних норм на харчоблоці та коморі

Двічі на тиждень

Старша м/с

8

 

Відповідність продуктів по амбарній книзі та їх наявність

Щомісяця

Директор

Старша м/

9

 

Засідання ради:

Якість продуктів харчування та умови їх зберігання

Травень

Директор

 

 

IV квартал навчального року

 

№ п/п

                     Заходи

 Термін виконання

Відповідальні

1

Обговорення плану Роботи по на IV квартал

Червень

Директор

2

Ознайомлення з законодавчою та нормативною базою щодо харчування дітей

ДНЗ у літній  період

Червень

Директор

Старша м/

3

Перевірка дотримання технології приготування страв

Систематично

Директор

Медсестра

4

Моніторинг дотримання норм зберігання добових проб

Один раз на місяць

Директор

Медсестра

5

Перевірка реального стану складського обліку продуктів харчування у коморі

Щомісяця

Директор

Медсестра

6

Контроль за культурою споживання їжі дітьми під час організації харчування у літній період

Систематично

Старша м/с

Вихователі

вихователь-методист

 

 

 

7

Перевірка стану картотеки страв, її відповідність вимогам

Липень

Старша м/с

8

Контроль за веденням документації

 з харчування відповідальними особами

Щомісяця

Директор

9

Моніторинг виконання перспективного меню на літній період

Серпень

Директор

Медсестра

10

Засідання Ради: « Виконання норм та вимог щодо харчування дітей в ДНЗ у літній період»

Серпень

Директор

 

Узагальнений результат роботи Ради по харчуванню

в ДНЗ № 29 « Червона шапочка»,

 станом на 29.12.2018рік

 

 

                    Однією  з  умов збереження  та  зміцнення  здоров'я  дитини  підвищення опору її  організму  до хвороб , як  наслідок успішності у навчанні є повноцінне харчування. Саме тому,  адміністрацією закладу , приділяється  велика увага даному питанню.

Харчування дітей  ДНЗ № 29  «Червона шапочка»  здійснюється  відповідно до норм. затверджених  постановою Кабінету Міністрів України « Про затвердження норм харчування у  навчальних   та оздоровчих  закладах»   від 22 листопада 2004 року  № 1591.

         Відповідно до штатного  розпису  дошкільний  навчальний  заклад  укомплектовано працівниками , які  забезпечують організацію  харчування.  З метою зниження  рівня  захворюваності  приділяється  увага  дітям  – з відхиленням у стані здоров'я   і  хронічними  захворюваннями  поза  загостренням ( хвороби печінки , жовчних  протоків, нирок , алергічні  хвороби  тощо). За  призначенням  лікаря  ці діти  отримують  короткострокове  дієтхарчування. Ведеться облік таких дітей, відповідно  до  вимог враховується  тривалість  застосування  дієти і своєчасне переведення  дітей  на  загальний стіл.

             У закладі  встановлено  доцільний  трьохразовий  режим  харчування,  наявні меню-вивіски , графіки  видачі  їжі ( затверджені  завідувачем),  добові  проби. Призначенні  відповідальні  особи за організацію харчування та відповідальна особа за  зняття  проби з готових страв.

Діти 2 рази на тиждень отримували рибу;

2  рази – сир  кисломолочний ;

4  рази  - молочні  продукти ;

4 рази – м’ясні продукти.

Аналіз  виконання  норм харчування основних  продуктів  станом на 29.12.2018 року показав, що в цілому харчування  вихованців  дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм ( у середньому 68 %).

Так  виконання норм становить :

-         м’ясопродукти -64 % ;

-         риба-77 % ;

-         олія соняшникова -90 % ;

-         масло вершкове – 94 % ;

-         молоко 34 % ;

-         сир кисломолочний -75 % ;

-         сир твердий     70 % ;

-         цукор – 95 % ;

-         картопля – 99 % ;

-         овочі – 55 % ;

-         фрукти -25 %

-         соки -40 %

Пільги в оплаті за харчування були встановлені :

    для 15 дітей із сімей учасників бойових дій (100 %) ;

    для 7 дітей із багатодітних сімей ( 50 %);

    для 2 дітей із інвалідністю (100%).

Вся  документація  по  харчуванню  велася  згідно  вимогам Кропивницького  міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. На гнійничкові захворювання, ознайомлені під особистий підпис з інструкціями.

Відповідно до вимог організовано питний режим.

Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

У дошкільному закладі наявні картотеки страв, орієнтовні двотижневі, сезонні меню, які затверджені Кропивницьким  міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби Кіровоградської області, щоденні меню-розкладки, котрі відповідають картотекам страв.  

Вихователі, помічники вихователів, які беруть участь в організації харчування дітей ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей.

       Для оцінки  ефективності  харчування  проводився аналіз фізичного  розвитку дітей 1 раз в квартал. Питання організації  харчування  у ДНЗ заслуховувалися  на  загальних  зборах  колективу  закладу,  на  засіданнях  Ради  по харчуванню  ДНЗ,  на  виробничій  нараді.

      Батьки ознайомлені  із  забороненими  продуктами та стравами в ДНЗ під розпис.

    Рада по харчуванню кожен  квартал здійснювала перевірку організації харчування дітей.

     На харчоблоці  проведена замінам нових кахлів на підлозі. Все обладнання працює.

Дошкільний  навчальний  заклад забезпечений  проточною холодною та гарячою водою. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться в робочому стані, є необхідна  кількість  посуду, котрий  промаркований і  використовується за призначенням, частково посуд оновленим   й, придбали нову електросковороду.

    В закладі  наявний  весь  набір  продуктів  харчування  в асортименті: крупи, цукор, борошно,  масло вершкове, овочі, риба,  м'ясні та молочні продукти,соки  тощо. Всі  продукти  харчування, що надходять,  відповідають  вимогам  державних стандартів, супроводжуються  документами,  що  засвідчують  їх  якість. Дані про безпечність якості  продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в  «Журналі бракеражу сирої продукції». Облік продовольчої сировини фіксується в «Книзі складського обліку продуктів» .

      Працівники  харчоблоку  ознайомлені з санітарними  правилами  та  умовами роботи, термінами  зберігання і  реалізації  продуктів харчування  технологією  приготування  їжі , забезпечені спецодягом  та  предметами  особистої  гігієни. Про це  свідчить відповідна  документація ( накази,  медичні книжки, журнали одягу працівників  харчоблоку,  на гнійничкові захворювання, ознайомлені під особистий підпис з інструкціями ).

   Продукти  харчування  у   ДНЗ  зберігаються  у  коморі, на  харчоблоці, овочесховищі   відповідно до умов  їх   зберігання  при  відповідній  температурі  з урахуванням  товарного  сусідства. Терміни реалізації  продуктів виконуються чітко. Продукти,  що  швидко псуються. Використовуються  тільки у терміни, зазначені у накладній  відомості. Щоденно  відбираються  добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику.

Перевіркою  встановлено, що  режим  харчування у кожній  віковій  групі  ДНЗ дотримується. Роздача  їжі  проводиться згідно з вихідними  номерами на кожну дитину.

 

 

АКТ

Перевірки організації харчування по ДНЗ № 29 «Червона шапочка»

                                                             від 25.01.2019 року

Перевірку здійснювали члени ради по харчуванню: Н.А.Семенова, Ю.А.Катеринич, Н.П.Назаренко, Г.М.Драбина, І.О.Биркіна

В присутності__________________________________________________

При перевірці організації харчування виявлено:

1.     Приготовлені страви, їх вихід згідно меню та фактично

                    Суп з галушками 150/200_______________________________

                    Ліниві голубці 130/150_________________________________

                    Компот із свіжих яблук 150/180_________________________

                   Хліб пшеничний 30/50__________________________________

2.     Організація дієтичного харчування: готується дієта №5_____________

3.     режим і графік харчування дітей: режим дотримується, графік висить на видному місці і по групах__________________________________

4.     Наявність супровідних документів продуктів харчування, які надходять до ДНЗ: документація в наявності, знаходиться у комірника___________________________________________________

5.     Набір, умови зберігання і маркування кухонного інвентарю, кухонного і столового посуду: умови зберігання згідно вимог, посуду достатньо___________________________________________________

6.     Відповідність умов зберігання і строків реалізації, продуктів, що швидко псуються: строки реалізації продуктів, що швидко псуються дотримуються________________________________________________

7.     Наявність картотеки страв, технологія приготування страв: маємо_______________________________________________________

8.     Наявність затвердженого орієнтовного меню: орієнтовне меню маємо_______________________________________________________

9.     Різноманітність, сумісність, відсутність заборонених страв: страви різноманітні, заборонені страви відсутні_________________________

10.                 Умови і якість миття кухонного і столового посуду: згідно вимог_______________________________________________________

11.                 Забезпечення мийними засобами, та гарячою водою: забезпечені всім________________________________________________________

12.                 Відбір і умови збереження добової проби: добові проби відбираються своєчасно___________________________________________________

13.                 Наявність меню-вивіски та графіка їжі: в наявності і на видному місці________________________________________________________

14.                 Організація питного режиму: дотримується_______________________

 

15.                 Запас продуктів у коморі: маємо достатній запас продуктів___________________________________________________